Türk Eğitim Vakfı (TEV) Yurt Dışı Bursları

yabanci-ogrenciler

Türk Eğitim Vakfı, 1969 yılından bu yana mesleğinde uzman kişilerin yetişmesine katkıda bulunmak ve desteklemek için yurtdışı yüksek lisans (Master’s Degree) bursları vermektedir. TEV, her yıl Ağustos-Eylül aylarında burs verilecek dalları ve burs sayısını belirler. Ekim-Kasım aylarında da yurtdışı yüksek lisans bursları ile ilgili ilanlarını gazetelerde ve web sitesinde yayınlar.

Başvuru şartları ise şöyledir:
T.C. vatandaşı olmak ve 30 yaşını aşmamış olmak,
Belirtilen dallarda öğretim yapan fakülte veya yüksekokullardan mezun veya son sınıf öğrencisi olmak,
Yüksek öğrenim süresince 4 üzerinden en az 3, 100 üzerinden en az 75 genel not ortalamasına sahip olmak,
Öğrenim göreceği ülkenin dilini öğrenimini sürdürebilecek düzeyde bilmek,
Bu öğrenimi ailesinin mali olanakları ile yapamayacak durumda olmak,
Yurt dışı bursiyerleri öğrenimlerini tamamlayınca yurda dönmek ve TEV’in öğrenimleri süresince kendilerine verdiği miktarı vakfa geri ödemekle yükümlüdür.

Belirtilen şartlara uygun adaylar müracaat süresi içerisinde TEV’e başvurabilirler. Adaylar, yüksek öğrenim süresince aldıkları genel not ortalamaları, yabancı dil seviyeleri ile mesleki bilgilerini ölçen sınav sonuçları (GMAT, GRE, TOEFL, IELTS gibi), mülakat sonuçları ve ailelerinin mali durumuna göre değerlendirilirler.

Bunu da oku :  Chevening Bursu

Türk Eğitim Vakfı Ortaklaşa Bursları

TEV-BRITISH CHEVENING ORTAKLAŞA İNGİLTERE BURSLARI: Türk Eğitim Vakfı, 1990 yılından bu yana British Chevening ile İngiltere’de yüksek lisans öğrenimi için ortaklaşa burs vermektedir. Bursiyerlerin okul ücretleri British Chevening, yaşam giderleri ise TEV tarafından karşılanmaktadır. Burs verilecek alanlar; her yıl TEV’in Ekim ayında yayınlanan ilanında açıkça belirtilir. Her yıl belirlenen kontenjana göre burs verilir.

TEV-DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi) ORTAKLAŞA ALMANYA BURSLARI: TEV, Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ile işbirliğini 1998 yılından beri sürdürmektedir. Bu işbirliği kapsamında sosyal ve teknik birçok alanda burs verilmektedir. Bursiyer giderlerinin yarısı TEV, yarısı da DAAD tarafından karşılanmaktadır. Burs verilecek alanlar her yıl yayınlanan ilanda belirtilir. Gönderilecek bursiyer sayısı her yıl yapılan bütçe çalışmaları neticesinde belirlenir.

TEV-FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİ ORTAKLAŞA FRANSA BURSLARI: TEV, Fransa Büyükelçiliği ile 2004 yılından itibaren Fransa’da ortaklaşa yüksek lisans bursu vermeye başlamıştır. Bursiyerlerin Fransa’daki yüksek lisans eğitimi süresince tüm giderleri karşılanmaktadır. Bursiyerlere ödenecek tutarlar TEV ile Fransa Büyükelçiliği arasında yapılan anlaşmaya göre her yıl ayrıca belirlenir.

Bunu da oku :  Fulbright Bursu

TEV-GARRING VAKFI ORTAKLAŞA DANİMARKA BURSLARI: Danimarkalı Karl Johannes Garring ve Türk eşi Zahide Zehra Garring’in vasiyeti doğrultusunda Danimarka’da kurulan Garring Vakfı’nın gelirleri TEV’e aktarılmıştır. Bu fondan 1996 yılından itibaren Danimarka’da, İngilizce eğitim veren Danimarka Teknik Üniversitesi’nde belirlenen alanlarda yüksek lisans eğitimi için burs verilir. Bursların süresi en fazla 24 aydır. Bursiyerlerin tüm giderleri TEV- Garring Fon’undan karşılanmaktadır.

TEV JAPONYA BURSLARI: TEV ile İngilizce eğitim veren Uluslararası Japon Üniversitesi arasında yapılan işbirliği sonucunda 1986 yılından bu yana, her yıl TEV’in önerdiği gençlere bu üniversiteden karşılıksız burs verilmektedir.

Burs Verilen Alanlar

Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinde; Bilgisayar, Biyomedikal, Enformasyon Teknolojileri ve İletişim Mühendisliği, Moleküller Biyoloji, Genetik ve Kök Hücre, Eğitim Bilimleri, İşletme Yönetimi (MBA), Hukuk, Mimarlık, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Bitkisel Biyoçeşitlilik Ekosistem Korunması alanlarında.

Amerika veya İngiltere’de; TEV-TÜSİAD 40. Yıl Burs Fonundan, MBA veya Hukuk alanlarında.

Amerika’da; TEV – TAT Konserve A.Ş. Burs Fonundan, Ziraat Mühendisliği alanında.

İtalya’da; TEV – FIAT Burs Fonundan, Makine, Endüstri, Elektrik, Elektronik, Uçak ve İşletme Mühendisliği alanlarında.

Bunu da oku :  Yurt dışında eğitim alan gençler daha çabuk iş buluyor

İngiltere’de; TEV – British Chevening ortaklaşa burslusu olarak; Avrupa Çalışmaları, Çevre, Enerji ve Savunma Çalışmaları, İktisat, İnsan Hakları ve Uluslararası Hukuk, Göç, Gazetecilik ve Medya Çalışmaları, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında.

Almanya’da; TEV – Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ortaklaşa burslusu olarak; Mühendislik Bilimi, Bilgisayar Bilimi ve Matematik, Doğa Bilimi, Ziraat ve Orman, Çevre Bilimi, Bölgesel Planlama, Sanat ve Tasarım (Mimarlık), Tıp, Halk Sağlığı, Tıbbi Mühendislik, Ekonomi ve İşletme, Sosyal ve Kültürel Çalışmalar, Eğitim Bilimleri, Alman Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, İşbirliğini Geliştirme, Avrupa Birliği Çalışmaları alanlarında.

Fransa’da; TEV – Fransa Büyükelçiliği ortaklaşa burslusu olarak; tüm alanlarda.

Danimarka’da; TEV – Garring Vakfı ortaklaşa burslusu olarak; Bilgisayar Sistemleri, Elektrik, Elektronik Haberleşme, Deniz ve Kıyı, Petrol, Rüzgar Enerjisi Mühendislikleri ile Biyoteknoloji alanlarında.hotcourses-turkey.com
Bilgi almak için lütfen ziyaret ediniz: /egitim/

5/5 - (4 votes)
(Toplam 248 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Related posts

Leave a Comment