YLSY Bursu

burs-alan-kiz

YLSY Bursu yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacı ile zorunlu hizmet karşılığında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan lisansüstü öğrenim burs programıdır.

Bu programın amacı ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda açığı gidermek üzere Bakanlığımız tarafından sınava tabi tutularak başarılı olan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamaktır.

YLSY’nin yasal dayanakları;
a. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK,
b. 6528 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
c. 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun,
d. Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik,
e. Resmî Burslu Öğrencilerin Ödemeleri Hakkında Tebliğ,
f. YLSY Kılavuzları.

YLSY bursu çerçevesinde yalnızca lisansüstü ve doktora eğitimi alınabilir. Üniversiteler adına eğitim görecek öğrenciler Yüksek Lisans ve doktora eğitimlerinin her ikisini de tamamlayıp ülkeye geri döneceklerdir, Kurum adına giden öğrenciler ise yalnızca yüksek lisans eğitimi alıp kurumlarının izin vermesi halinde doktora öğrenimi de görebilirler.

Öğrenciler Yurt içinde burslu olarak eğitim gördükleri süre kadar ve Yurt dışında burslu olarak eğitim gördükleri sürenin iki katı kadar süre mecburi hizmetle yükümlü olurlar.

Bunu da oku :  Almanca Dil Okulları

YLSY kapsamında dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde öğrenim görülebilmektedir. Öğrenim görülebilecek ülkeler her yıl yayımlanan YLSY Kılavuzları ile belirlenmektedir. Örneğin Amerika, Kanada, İngiltere, Avustralya, Çin, Malezya, Rusya, İsveç, Hollanda, Almanya, Avusturya gibi ülkelerde eğitim görebilirler.
Bilgi almak için lütfen ziyaret ediniz: /ÖSYM YLSY/

5/5 - (3 votes)
(Toplam 81 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Related posts

Leave a Comment