İltica: Sığınma Arayışında Yolculuk

iltica eden fakir topluluk

İltica: Sığınma Arayışında Yolculuk İltica, bireylerin yaşadıkları ülkede zulme uğradıkları ya da hayatlarının tehlikede olduğu gerekçesiyle başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunma sürecini ifade eder. Bu makalede, iltica kavramını geniş bir perspektiften ele alacak ve dünya genelindeki iltica süreçlerini inceleyeceğiz. İltica Hukuku ve Uluslararası Normlar İltica, uluslararası hukuk çerçevesinde belirlenmiş normlar doğrultusunda gerçekleşir. Bu bölümde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) rolü, 1951 Cenevre Sözleşmesi ve ek protokoller gibi temel belgeler ele alınacak. İltica Başvurusu ve Süreci Bir bireyin iltica başvurusu süreci karmaşık ve uzun bir yolculuktur. Bu bölümde, iltica…

Read More