Çince günlük konuşmalar

Çince günlük konuşmalar

Çince günlük konuşmalar
Günümüzde dünya ülkelerinde kullanılan yazılar arasında, yalnızca Çince, karakter şeklinde yazılır. Çin karakterlerinin kaynağıyla ilgili olarak halk arasında birçok rivayet vardır. Rivayetlerden birine göre, eski çağlarda Cang Jie isimli bir kişi, kuş ve hayvanların toprakta bıraktığı ayak izlerini gözledikten sonra, yazı dili yaratma ilhamını aldmış ve Çin”deki en erken resim yazısını meydana getirmiş.

Çince (Çince: 汉语 / 漢語, Pinyin: Hàn yǔ, diğer adları: 中文, 國文, 华文, 华语), Çin’de ve çevresinde yaşayan bir milyardan fazla kişi tarafından konuşulan binlerce ufak dilin tümüne birden verilen addır ve bunlar tek bir dil sayılırsa, Dünya’da en çok konuşulan dildir.

Dünyadaki her beş kişiden birinin anadili olarak konuştuğu Çince, tamamen ayrı birer dil olarak kabul edilebilecek kadar farklı “dilcik”lerden oluşmuştur. Bu yüzden Çincenin bir dil değil, bir dil ailesi olduğu iddia edilir. En çok konuşulanı Mandarin, yaklaşık 850.000.000 kişi tarafından konuşulur. Daha sonra Şanghay ve civarındaki 90.000.000 insan tarafından konuşulanı Wu lehçesidir. Göçmen topluluklarda en çok Kantonca kullanılır. Bunun sebebi göç eden Çinlilerin genelde güney kesimlerden olmasıdır. Bu dil, Çin-Tibet dilleri ailesinin koluna dahildir.

Çinde televizyon programlarının hepsi alt yazılıdır. Çünkü, telafuz olarak farklılık gösterilse de, tüm kelimelerin yazılışı aynı olmaktadır.

Çince, dünyanın en çok konuşulan dili olduğundan Birleşmiş Milletler’in aynı zamanda resmî dillerinden biridir.

Çince Zamirler

Zamirlerin Çince karşılıklarını öğrenin.

ben, beni, bana ? 我 ? wǒ
sen, seni, sana ? 你 ? nǐ
o, onu, ona (erkek için) ? 他 ? tā
o, onu, ona (kadın için) ? 她 ? tā
biz, bizi, bize ? 我们 ? wǒ men
siz, sizi, size ? 你们 ? nǐ men
onlar (erkek) ? 他们 ? tā men
onlar (kadın) ? 她们 ? tā men
benim ? 我的 ? wǒ de
senin ? 你的 ? nǐ de
onun (erkek) ? 他的 ? tā de
onun (kadın) ? 她的 ? tā de
bizim ? 我们的 ? wǒ men de
sizin ? 你们的 ? nǐ men de
onların (erkek) ? 他们的 ? tā men de
onların (kadın) ? 她们的 ? tā men de
şu ? 那 ? nà
bu ? 这 ? zhè
burada ? 这里 ? zhè lǐ
orada ? 那里 ? nà lǐ
içinde ? 里 ? lǐ

Bunu da oku :  İngilizce konuşma kalıpları

Günlük Konuşma Kelimeleri ve Okunuşları

Selam/Merhaba : 你好 Ni hao (nihao)
Günaydın : 早上好 Zao shang hao (zaoşanghao)
İyi akşamlar : 晚上好 Wan shang hao (wanşanghao)
İyi geceler : 晚安 Wan an (wanan)
Hoşgeldin : 欢迎 Huanying (huanying)
Hoşbulduk : 欢迎 Huanying (huanying)
Nasılsın? : 你好吗? Ni hao ma? (nihaoma)
İyiyim,sen : 我很好,你呢? Wo hen hao (wohınhao)
Teşekkür ederim : 谢谢 Xiexie (şieşie)

Nerelisin? : 你是哪国人? Ni shi na guo ren? (nişınagovrın)
Türk’üm : 我是土耳其人 Wo shi tu er qi ren (woşıtuarçırın)
Amerikan : 美国人 Meiguoren (meygovrın)
İngiliz : 英国人 Yingguoren (yinggovrın)
Alman : 德国人 Deguoren (digovrın)
Fransız : 法国人 Faguoren (fagovrın)
Çinli : 中国人 Zhongguoren (conggovrın)

Nerede yaşıyorsun? : 你住在那里? Ni zhu zai nali? (nicûzaynali)
….’da yaşıyorum : 我住在… Wo zhu zai … (wocûzay…)

Kaç yaşındasın? : 你多大年龄了: Ni duo da nianling le? (nidovdaniyenlinglı)
.. yaşındayım : 我..岁 Wo .. sui (wo..sui)

Ne iş yapıyorsun? : 你做什么工作? Ni zuo shenme gongzuo? (nizovşınmıgongzov)
..’yım : 我是… Wo shi … (woşı..)
doktor : 大夫 Daifu (dayfu)
öğretmen : 老师 Laoshi (lavşı)
öğrenci : 学生 Xuesheng (şueşıng)
polis : 警察 Jingcha (cingça)
rehber : 导游 Daoyou (davyov)
iş adamı : 商人 Shangren (şangrın)
hemşire : 护士 Hushi (hûşı)
mühendis : 工程师 Gongchengshi (gongçıngşı)

Tanıştığımıza memnun oldum : 认识你含高兴 Renshi ni hen gaoxing (rınşınihıngavşıng)
Ben de : 我也是 Wo ye shi (woyeşı)

…. biliyor/konuşuyor musun? : 你会不会说 … 吗?Ni hui bu hui shuo … ma? (nihuibuhuişov…ma)
Çince : 中文 zhongwen (congwen)—> yazım çincesi
汉语 hanyu (hanyu) —> konuşma çincesi
İngilizce : 英语 yingyu (yingyu)
Türkçe : 土耳其语 tu er qi yu (tuarçıyu)
Almanca : 德语 de yu (di yu)
Biraz Çince biliyorum : 我会说一点汉语 Wo hui shuo yi bianr han yu (wohuişovibianrhanyu)

Bunu da oku :  İngilizce motive edici sözler

Evet : 是 Shi (şı)
Hayır : 不是 Bu shi (buşı)

Evli misin? : 你结婚了吗? Ni jiehun le ma? (niciehunlıma)
Evliyim : 我接过混了 Wo jie guo hun le (wociegovhunlı)
Bekarım : 我是单身 Wo shi danshen (woşıdanşın)
Seni seviyorum : 我爱你 Wo ai ni (woayni)
Gitmeliyim : 我要走 Wo yao zou (woyavzov)
Özür dilerim : 对不起 Dui bu qi (duibuçi)
Birşey değil : 不客气 Bu ke qi
Lütfen : 情 Qing (çing)

Biliyorum : 我知道 Wo zhidao (wocidav)
Bilmiyorum : 我不知道 Wo bu zhidao (wobucidav)
Anlıyorum : 我懂 Wo dong (wodong)
Anlamıyorum : 我不懂 Wo bu dong (wobudong)
Acıktım : 我饿了 Wo e le (woılı)
Susadım : 我渴了 Wo ke le (wokılı)
Tamam : 好的 Hao de (havdı)
Bye : 再见 Zaijian (zayciyen)

Çince sayılar

1 一 yi (i)
2 二 er (ar)
3 三 san (san)
4 四 si (sı)
5 五 wu (wu)
6 六 liu (liu)
7 七 qi (çı)
8 八 ba (ba)
9 九 jiu (ciu)
10 十 shi (şı)
11 十一 shi yi (şıi)
12 十二 shi er (şıar)
20 二 十 er shi (arşı)
21 二 十一 er shi yi (arşıi)
30 三十 san shi (sanşı)
40 四十 si shi (sışı)
50 五十 wu shi (wuşı)
60 六十 liu shi (liuşı)
70 七十 qi shi (çışı)
80 八十 ba shi (başı)
90 九十 jiu shi (ciuşı)
100 一百 yibai (ibay)

Çince genel cümle kalıpları

Çince Genel – Olmazsa olmazlar

Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? ? 您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
İngilizce konuşuyor musunuz? ? 您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
_[dil]_ konuşuyor musunuz? ? 您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
_[dil]_ konuşmuyorum. ? 我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
Anlamıyorum ? 我不明白。(Wǒ bù míngbái.)

Çince Genel – Muhabbet

Merhaba! ? 您好!(nín hǎo!)
Selam! ? 你好!(nǐ hǎo!)
Günaydın! ? 早上好!(zǎoshang hǎo!)
İyi Akşamlar! ? 晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
İyi Geceler! ? 晚安!(wǎn’ān!)
Nasılsın? ? 您好吗?(nín hǎo ma?)
İyiyim, teşekkür ederim. ? 很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
Adın ne? ? 您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
Benim adım _. ? 我叫___。(wǒ jiào ___.)
Nerelisin? ? 您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
Ben _lıyım. ? 我来自___。(wǒ láizì ___.)
Kaç yaşındasın? ? 您多大了?(nín duōdàle?)
Ben _ yaşındayım. ? 我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
Evet ? 是(shì)
Hayır ? 不是(bùshì)
Lütfen ? 请(qǐng)
Buradan gidin! ? 给你!(gěi nǐ!)
Teşekkür ederim. ? 谢谢。(xièxiè.)
Çok teşekkür ederim. ? 非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Rica ederim. ? 不客气。(bù kèqì.)
Üzgünüm. ? 对不起。(duìbùqǐ.)
Afedersiniz. ? 打扰了。(dǎrǎole.)
Herşey yolunda. ? 没有关系。(méiyǒu guānxì.)
Sorun değil. ? 没关系。(méiguānxì.)
Dikkat et! ? 当心!(dāngxīn!)
Acıktım. ? 我饿了。(wǒ è le.)
Susadım. ? 我渴了。(wǒ kě le.)
Yorgunum. ? 我累了。(wǒ lèi le.)
Hastayım. ? 我病了。(wǒ bìng le.)
Bilmiyorum. ? 我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
Seninle tanışmak güzeldi. ? 认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
Güle güle! ? 再见!(zàijiàn!)

Bunu da oku :  Her dilde "Mutlu Noeller"

Çince Genel – Şikayetler

Bir şikayette bulunmak istiyorum. ? 我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
Burada sorumlu kim? ? 谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Bu tamamen kabul edilemez birşey! ? 这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
Paramı geri istiyorum! ? 我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
Bir saatten fazla bir süredir bekliyoruz. ? 我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)

Çince Genel – Küfür etme

Bu yemek bok gibi! ? 这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
Bu içecek çiş gibi! ? 这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Bu yer bok çukuru! ? 这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
Bu araba döküntü! ? 这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Hizmet berbat! ? 服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Bu tamamen bir soygun! ? 这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
Bu saçma! ? 扯淡!(chědàn!)
Sen aptal bir moronsun! ? 你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
Bir bok bilmiyorsun! ? 你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
Siktir git! ? 滚开!(gǔn kāi!)
Hadi bunu dışarda halledelim! ? 我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)

5/5 - (4 votes)
(Toplam 3.129 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Related posts

One Thought to “Çince günlük konuşmalar”

  1. edip bozkır

    sanki öğrenmesi imkansız bir dil gibi bu çince. eminim milyonlarca çinli dedelerinin mezar taşını okuyamıyordurç

Leave a Comment