İngilizce motive edici sözler

if you can dream it, you can do it

İngilizce motive edici sözler
Hayatta başımıza pek çok olaylar gelir. Motivasyon ve morale ihtiyacımız olur. Motivasyon başarının yarısıdır yanımızda moral verecek, motivasyonumuzu arttıracak kişilerin olmasını isteriz. İyi motive edilmiş bir sporcu başarıya ulaşır, performansı yüksek olur. İngilizce motivasyon sözleri de bu konuda motivasyonu arttıracak potansiyele sahiptir. Sevdiklerinizi motive etmek için hazırladığım bu sözlerden faydalanabilirsiniz.

Motivation is what explains why people or animals initiate, continue or terminate a certain behavior at a particular time. Motivational states are commonly understood as forces acting within the agent that create a disposition to engage in goal-directed behavior. It is often held that different mental states compete with each other and that only the strongest state determines behavior. This means that we can be motivated to do something without actually doing it. The paradigmatic mental state providing motivation is desire. But various other states, such as beliefs about what one ought to do or intentions, may also provide motivation.

Güdü veya motiv, bireyin hareket ve davranışlarını başlatan içsel güç. Davranışa enerji sağlayan organizmanın içindeki ve çevredeki güçler olarak tanımlanır. Bireyin içsel gücü ile davranışa hazır hale gelmesine güdülenme yani motivasyon denir. Psikoloji biliminde herhangi bir şeyin eksikliğine ihtiyaç denir, bu eksikliği gidermek için bireyde dolayısıyla organizmada beliren güce ise dürtü denir. Organizma eksikliğini hissettiği şeyi gidermek ister ve bu yönde bir davranış sergiler. Genel olarak bireyin ihtiyaçlarını yani eksiklikleri gidermek için belirli bir yönde hareket etmesine güdü denir. Güdüler ise davranışlara yol açar. Organizmanın ihtiyaçlarını gidermek için izlediği yol sırasıyla: ihtiyaç, dürtü, güdü ve davranıştır.

İngilizce Motivasyon Sözleri
Do it today, or regret it tomorrow.
Bugün yap ya da yarın pişman ol.

Failure is not the opposite of success; it’s part of success.
Başarısızlık başarının tam tersi değildir; bu başarının bir parçasıdır.

If you can dream it, you can do it.
Bir şeyi hayal edebiliyorsan, yapabilirsin.

Imagination is more important than knowledge.
Yaratıcılık bilgiden çok daha önemlidir.

In order to succeed, you must first believe that you can.
Başarmak için öncelikle başarabileceğine inanman gerekir.

It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.
Durmadığın sürece ne kadar yavaş gittiğinin önemi yoktur.

It’s always too early to quit.
Her zaman vazgeçmek için çok erkendir.

It’s not over until you win.
Sen kazanana kadar bitmeyecek.

Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.
Gözlerini yıldızlarda, ayaklarını yerde tut.

Life is what happens while you are busy making other plans.
Hayat, sen planlar yaparken başından geçenlerdir.

Losing is the way to learn.
Kaybolmak yolu öğrenmektir.

Only I can change my life. No one can do it for me.
Hayatımı sadece ben değiştirebilirim. Bunu benim için başka kimse yapamaz.

Put your heart, mind, and soul into even your smallest acts. This is the secret of success.
Yaptığın en küçük harekete bile kalbini, aklını ve ruhunu kat. Başarının sırrı budur.

There is always room at the top.
Zirvede her zaman yer vardır.

There is only one way to happiness and that is to cease worrying about things which are beyond the power of our will.
Mutluluğa giden tek bir yol var ki o da gücümüzün ötesinde olan şeylerle ilgili endişelenmeyi bırakmak.

The only person who can truly motivate you is yourself.
Sizi gerçekten motive edebilen tek kişi kendinizdir.

The secret of getting ahead is getting started.
İleriye gitmenin yolu başlamaktır.

The way to get started is to quit talking and begin doing.
Başlamanın yolu konuşmayı bırakıp yapmaya başlamaktır.

To live a creative life, we must lose our fear of being wrong.
Yaratıcı bir hayat sürmek için yanlış olma korkumuzu yitirmeliyiz.

Watching the clock; do it like clockwork. Keep moving forward.
Saati seyretme; saat gibi yap. İlerlemeye devam et.

You can never quit. Winners never quit, and quitters never win.
Asla bırakamazsın. Kazananlar asla bırakmaz ve bırakanlar asla kazanamaz.

You can’t cross the sea merely by standing and staring at the water.
Kenarında durup bakarak denizi geçemezsin.

You must be the change you wish to see in the world.
Dünyada görmek istediğin değişim olmalısın.

Ünlülerden motivasyon sözleri
If you don’t value your time, neither will others. Stop giving away your time and talents- start charging for it.
Zamanına değer vermiyorsan, diğerleri de olmaz. Zaman ve yeteneklerinizi vermeyi bırakın, bunun için para almaya başlayın. –Kim Garst

Develop success from failures. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success.
Başarısızlıklardan başarı elde edin. Cesaret kırma ve başarısızlık, başarının en sağlam basamaklarından ikisidir. –Dale Carnegie

Nothing great was ever achieved without enthusiasm.
Coşku olmadan hiç bir zaman büyük başarı elde edilmedi. –Ralph Waldo Emerson

Nothing in the world is more common than unsuccessful people with talent.
Dünyadaki hiçbir şey yetenekli başarısız insanlardan daha yaygın değildir.

The motivation part is all essential in keeping my voice, but there are the human factors of discipline.
Motivasyon kısmı sesimi korumada çok önemli, ama disiplinin insan faktörleri var –Jerome Hines

The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.
Hayatınızdaki en önemli iki gün, doğduğunuz gün ve nedenini öğrendiğiniz gündür. -Mark Twain

To be successful you must accept all challenges that come your way. You can’t just accept the ones you like.
Başarılı olmak için karşınıza çıkan tüm zorlukları kabul etmelisiniz. Sadece sevdiklerinizi kabul edemezsiniz. –Mike Gafka

When you’re following your inner voice, doors tend to eventually open for you, even if they mostly slam at first.
İç sesini takip ederken, kapılar ilk başta çarpsalar bile, sizin için açılma eğilimindedir –Kelly Cutrone

When you look at people who are successful, you will find that they aren’t the people who are motivated, but have consistency in their motivation.
Başarılı olan insanlara baktığınızda, onların motive olmuş insanlar olmadıklarını ancak motivasyonlarında tutarlılıklarının olduğunu göreceksiniz. –Arsene Wenger

Winning isn’t everything, but wanting to win is.
Kazanmak her şey değildir, ama kazanmak istersin. –Vince Lombardi

You become what you believe.
İnandığın gibi ol. -Oprah Winfrey

You’re never as good as everyone tells you when you win, and you’re never as bad as they say when you lose.
Asla kazandığın zaman herkesin sana söylediği kadar iyi değilsin ve kaybettiğin zaman söylediğin kadar kötü olamazsın. –Lou Holtz

5/5 - (7 votes)
(Toplam 373 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Related posts

One Thought to “İngilizce motive edici sözler”

  1. Queen

    The show must go on …

Leave a Comment