Türk Eğitim Vakfı (TEV) Yurt Dışı Bursları

yabanci-ogrenciler

Türk Eğitim Vakfı, 1969 yılından bu yana mesleğinde uzman kişilerin yetişmesine katkıda bulunmak ve desteklemek için yurtdışı yüksek lisans (Master’s Degree) bursları vermektedir. TEV, her yıl Ağustos-Eylül aylarında burs verilecek dalları ve burs sayısını belirler. Ekim-Kasım aylarında da yurtdışı yüksek lisans bursları ile ilgili ilanlarını gazetelerde ve web sitesinde yayınlar. Başvuru şartları ise şöyledir: T.C. vatandaşı olmak ve 30 yaşını aşmamış olmak, Belirtilen dallarda öğretim yapan fakülte veya yüksekokullardan mezun veya son sınıf öğrencisi olmak, Yüksek öğrenim süresince 4 üzerinden en az 3, 100 üzerinden en az 75 genel not…

Read More

YLSY Bursu

burs-alan-kiz

YLSY Bursu yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacı ile zorunlu hizmet karşılığında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan lisansüstü öğrenim burs programıdır. Bu programın amacı ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda açığı gidermek üzere Bakanlığımız tarafından sınava tabi tutularak başarılı olan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamaktır. YLSY’nin yasal dayanakları; a. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK, b. 6528 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, c. 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun, d.…

Read More

Fulbright Bursu

burslu-kiz

Fulbright Bursu Nedir? Fulbright Bursu ABD hükümeti tarafından verilen, 1946 yılında Senatör J. William Fulbright tarafından başlatılan bir program olup ABD’nin en prestijli burslarından biridir. Program kapsamında Master, Doktora ve Doktora tezi bursları sunulmaktadır. Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu, ya da diğer bir adıyla Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu, 1949 yılında Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan ikili anlaşma ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçen 13 Mart 1950 tarih ve 5596 sayılı kanun çerçevesinde çalışmalarına başlamıştır. Komisyonumuz, Türk ve Amerikalı üniversite mezunlarını, akademisyenleri, sanatçıları ve…

Read More

Chevening Bursu

gulen-ogreciler

Chevening bursu Birleşik Krallık (UK) tarafından küresel çapta sunulan, İngiltere’de yapılacak eğitimlere yönelik “Foreign & Commonwealth Office (FCO)” tarafından organize edilen bir burstur. Burs kapsamında master ve kısa süreli (min. 12 hafta) sertifika programlarına başvurular değerlendiriliyor. Bursa hak kazanmak için öncelikli koşul İngilizce yeterliliği. Bunun için istenen sınav sonuçları ise şu şekilde; Akademik IELTS; Genel Puan 6,5 olacak şekilde Listening, Reading, Speaking ve Writing kısımlarından minimum 5,5. Daha önceki yıllarda Pearson ve TOEFL IBT testleri de sisteme dahil iken yapılan son düzenlemelerle bu iki test geçerliliğini yitirdi. Bir diğer şart…

Read More

MEB Bursu

para-ogrenci

MEB Bursuna yurtdışında yüksek lisan ve doktora yapacak kişiler başvurabilir. Eğitimin bitişi ile Türkiye’de tercih ettikleri üniversitelerde öğretim üyesi, kamu kuruluşlarında kadrolu eleman veya Milli Eğitim Bakanlığı’nda uzman olarak görevlerine atanırlar. Bir yıl burslu eğitime karşılık iki yıl zorunlu hizmet karşılığı vardır. Burs kapsamında eğitim bedeli ve konaklama bedeli karşılandığı gibi, gidilen ülkeye göre miktarı değişen, yaşamsal masraflara istinaden verilen harcırah da mevcuttur. Ağırlığı ABD ve AB üniversitelerinden oluşan ancak dünyanın diğer ülkelerinin de yer aldığı 400’ü aşkın üniversite için başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurular her sene belirlenen tarihler arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr…

Read More