YLSY Bursu

burs-alan-kiz

YLSY Bursu yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacı ile zorunlu hizmet karşılığında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan lisansüstü öğrenim burs programıdır. Bu programın amacı ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda açığı gidermek üzere Bakanlığımız tarafından sınava tabi tutularak başarılı olan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamaktır. YLSY’nin yasal dayanakları; a. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK, b. 6528 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, c. 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun, d.…

Read More