Azerbaycanlı Öğrenciler için Türkiye’de Üniversite Eğitimi

azeri öğrenciler

AZERBAYCAN VATANDAŞI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ
Türkiye’de yüksek öğrenim sistemi Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) tarafından yönetilir. Türkiye’de üniversiteler özerk yapıdadır ve kendi akademik takvimlerini yaparlar. Türkiye’de akademik yıl Eylül’de başlar, Haziran’da sona erer. Kış ve yaz olmak üzere iki tatil vardır. Bazı üniversitelerde yaz okulları da bulunur.

Türk üniversitelerinde:
* Ön lisans programları
* Lisans programları
* Yüksek Lisans programları
* Doktora sonrası programlar

Azerbaycan’dan Öğrenci Kabulü
2010 yılından bu yana Türkiye’deki üniversitelere öğrenci kabulü, üniversiteler bizzat kendileri tarafından belirlenen ve YÖK tarafından onaylanan şartlarla yapılmaktadır.

Bu çerçevede, mevcut durumda çoğu üniversite kendi sınavlarını yapmakta, bazı üniversiteler ise “Azerbaycan Talebe Kabul Üzere Devlet Komisyonu”nun yaptığı üniversite giriş sınavı puanlarını temel almakta, bazıları ise lise diploması notları ve öğrencilerin uluslararası sınavlardan aldıkları puanları göz önünde tutmaktadırlar.

Ön lisans:
2 yıl sürelidir. Ön lisans mezunları merkezi bir sınava girmeden ön lisans diplomasını alabilirler.

Lisans:
Genelde 4 yıllıktır. Tıp benzeri bazı özel programlar 6 yıl ve daha fazla sürebilir.

Yüksek Lisansı:
Türkiye’deki üniversitelerde Yüksek lisans programları çeşitlilik arzetmektedir. Tezli olan programlar 2 yıl, tezsiz olan programlar ise 1.5 yıl sürer. Doktora programları genelde 4 yıl sürmektedir.

Doktora sonrası programlar:
Türkiye’de doktora sonrası programları da mevcuttur ve süresi programa ve üniversitelere göre değişebilir.

Türkiye’de Üniversiteler
Türkiye’de 2 tür üniversite vardır: Devlet ve Vakıf Üniversiteleri. Tüm üniversiteler YÖK tarafından denetlenir. Bu üniversitelerin tümünde en az bir ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora sonrası programları sunulmaktadır.

Türkiye’deki Üniversitelere Başvuru Koşulları
Yabancı ülke uyruklu öğrenciler Türkiye’deki üniversitelere ilgili üniversite tarafından tespit edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan şartları karşılamaları durumunda kabul edilmektedir.

Lisans Programlarına Başvuru
Türkiye’deki üniversitelerde lisans eğitimi almak isteyen Azerbaycanlı öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenebilir. Konuyla ilgili kesin bilgiler, öğrenim görülmek istenen üniversiteyle irtibata geçilerek öğrenilebilir.

• Uluslararası Öğrenci Kabul Formu
• Lise Diploması ve çevirisi (Türkçe veya İngilizce)
• Onaylı Transkript ve çevirisi (İngilizce veya Türkçe)
• Dil Yeterlik Belgesi (Öğrencilerin üniversitenin dil yeterlik seviyesini karşılamaları elzemdir. Bu kriteri karşılayamayan adayların üniversitenin yeterlik sınavına girmeleri istenir. Yeterlik sınavını geçemeyen öğrenciler üniversitenin İngilizce hazırlık programına katılmak zorundadır.)
• Uluslararası Geçerliği olan Üniversite Giriş Sınav Sonucu (Geçerli sınavların hangileri olduğunu öğrenmek için ilgili üniversite ile iletişime geçilmelidir. Uluslararası geçerliği olan sınavlardan yeterli puan alamamış öğrenciler üniversitenin uluslararası öğrenciler için yapılan kendi sınavına girebilir.)
• Finansal Teminat Mektubu
• Kayıt Ücreti

Kayıt için gerekli tüm belgeler devam edilecek üniversiteye, Akademik Takvimde ilan edilen son kayıt tarihinden önce teslim edilmelidir.

Yüksek Lisans Programlarına Başvuru
Türkiye’de yüksek lisans eğitimi almak isteyen Azerbaycanlı öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenebilir. Konuyla ilgili kesin bilgiler öğrenim görülmek istenen üniversiteyle irtibata geçilerek öğrenilebilir.

• Uluslararası Öğrenci Kabul Formu
• Lisans veya Yüksek Lisans Diploması ve çevirisi (Türkçe veya İngilizce)
• Onaylı Transkript ve çevirisi (İngilizce veya Türkçe)
• Güncellenmiş Özgeçmiş Belgesi
• Niyet Mektubu
• Tavsiye Mektupları
• Dil Yeterlik Belgesi (Başvuran adaylar minimum İngilizce yeterliği için ilgili üniversite ile iletişime geçmelidir. Üniversitenin dil yeterlik seviyesini karşılamayan adaylar üniversitenin yeterlik sınavına girebilmektedir. Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenciler üniversitenin İngilizce hazırlık programına katılmak zorundadır.)
• Yüksek Lisans Giriş Sınavı Sonucu (Türkiye’deki karşılığı: ALES) (Geçerliği olan sınavlar için ilgili üniversite ile irtibate geçilmelidir)
• Yazılı sınavlar ve/veya mülakatlar
• Finansal Teminat Mektubu
• Kayıt Ücreti

Kayıt için gerekli bütün belgeler ilgili üniversiteye Akademik Takvimde ilan edilen son kayıt tarihinden önce teslim edilmelidir.

TÜRK VE AZERBAYCAN ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA DEĞİŞİM PROGRAMLARI
Azerbaycan üniversiteleri ile Türk üniversiteleri arasında imzalanan ikili anlaşmalarla, iki ülke üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin karşılıklı olarak diğer ülkedeki üniversitelerde belirli sürelerle öğrenim görmelerine imkân sağlamaktadır.

Bu çerçevede, son dönemde en gözde değişim programlarından biri Mevlana Değişim Programı’dır.

Mevlana Değişim Programı
Mevlana Programı karşılıksız burslar veren ve Türk üniversiteleri ile diğer ülkelerin üniversiteleri arasında öğrenci ve akademik personel değişimini hedefleyen bir değişim programıdır. Bu program coğrafi sınırları gözetmeksizin dünya üzerindeki yüksek öğretim kurumlarının hepsini kapsar.

Finansal Konular

Öğrenci Katkı Payı
Her akademik yılın başında Türk hükümeti yükseköğretim içim asgari ve azami katkı payı miktarlarını belirler. Uluslararası öğrenciler için katkı payları devlet ve vakıf üniversiteleri için farklıdır ve farklı üniversiteler için değişiklik gösterebilir. Devlet üniversiteleri için asgari ve azami katkı payları farklı disiplinlerdeki farklı tür(örgün-ikinci öğretim),bölüm ve öğrenim süreleri dikkate alınarak bakanlar kurulu tarafından açıklanır. Daha sonra, üniversite senatoları belirlenen taban ve tavan miktarları dikkate alarak her program için ödenmesi gereken katkı payını belirler. Vakıf üniversitelerinde ise katkı payları yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Tahmini yıllık katkı payları

Lisans Programları
1.Devlet Üniversiteleri:
Eğitim dili TÜRKÇE olan üniversiteler: 240 – 750 Amerikan Doları
Eğitim dili İNGİLİZCE olan üniversiteler:450 – 750 Amerikan Doları

2.Vakıf Üniversiteleri:
• 5.000 – 20.000 Amerikan Doları

Yüksek Lisans Programları
1.Devlet Üniversiteleri:
• Eğitim dili TÜRKÇE olan üniversiteler: 300 – 600 Amerikan Doları
• Eğitim dili İNGİLİZCE olan üniversiteler: 600 – 900 Amerikan Doları

2.Vakıf Üniversiteleri:
• 5.000 – 20.000 Amerikan Doları

AZERBAYCANLI ÖĞRENCİLERE VERİLEN BURSLAR
Vakıf üniversiteleri Azerbaycan vatandaşı öğrencilere çok sayıda burs imkânı sunmaktadır.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından sağlanan iki burs imkânı bulunmaktadır:

Türkiye Bursları
Türkiye bursları eğitimlerini finanse etmeleri için ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine çeşitli burslar sunmaktadır. Bu burslar Türkiye’de eğitim gören uluslararası yükseköğretim öğrencilerine verilmektedir.

TÜBİTAK Bursları
Tübitak aşağıdaki programlara devam eden uluslararası öğrencilere finansal destek sağlamaktadır:

• Uluslararası öğrenciler için lisans burs programı
• Yabancılar için araştırma bursu
• Az gelişmiş ülkeler için Yüksek Lisans burs programı
• Uluslararası öğrenciler için Yüksek Lisans burs programı
Eğitim konularında daha fazla bilgi için tıklayınız : /egitim/

ADS
(Toplam 323 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Related posts

Leave a Comment