Macaristan Vatandaşlığı

macaristan-vatandasligi

Macaristan, Orta Avrupa’da Karpatlarda kurulu olan ve denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Komşuları batıda Avusturya ve Slovenya, kuzeyde Slovakya, doğuda Romanya ve Ukrayna, güneyde Sırbistan ve Hırvatistan’dır. Başkenti Budapeşte olan Macaristan, OECD, NATO, AB, Visegrád Grubu ve Schengen üyesidir. Ülkedeki resmi dil, Fin-Ugor dillerinden olan ve Avrupa Birliği’nin 24 resmi dilinden biri olan Macarcadır. Bu bağlamda Macarca, Avrupa Birliği’nde Fince, Estonca ve Maltaca ile beraber Hint-Avrupa dillerinden olmayan dört dilden biridir.

Macaristan’ın Kısa Tarihi

Macarların ya da Avrupa’da bilinen adları ile Hungarların kökenine ilişkin genel olarak kabul edilen görüş belirsiz ve tartışmalı olmasına karşın; onların milattan sonra 9. yüzyıla kadar Avrasya’nın ovalarında yaşayan göçebe topluluklar oldukları yönündedir. Yaşadıkları bölgede, 7 Macar ve 3 Hazar Boyu birleşerek örgütlenmişlerdir. Macarların Avrupa’da yaygın biçimde kullanılan adlarının nereden geldiğine yönelik en güçlü olasılık o dönemin Türkçesinde “on ok” anlamına gelen “on ogur” sözcüğünün değişerek Hungar sözcüğüne dönüşmesidir.

Macaristan, tahta çıkan I. István tarafından 1000 yılının Aralık ayında Estergon merkez olmak üzere Hıristiyan bir krallık olarak ilan edildi. István, Géza’ın oğlu, yani Árpád’ın soyundandı. 1006 yılına gelene kadar István, hem eski Macar pagan dinsel inançlarını sürdürmek isteyen, hem de Bizans İmparatorluğu’nun Ortodoks Kilisesi’ne bağlanmayı savunan tüm karşıtlarını alt ederek gücünü pekiştirdi. Daha sonra Macaristan’ı bütünüyle Hristiyan inanç ve geleneklerine göre yönetilen feodal bir ülke yapmak için tüm reformları kaldırmak ile uğraştı.

Osmanlı Devleti ile 150 yıl boyunca değişik dönemlerde, ülkenin güney bölümlerinde yapılmış birçok savaşın sonrasında Türkler, Macaristan’ın birçok bölgesini ele geçirdi ve ilerleyişlerini 1556’ya kadar devam ettirdi. Bu dönemden sonra ülke politik kaoslar içine sürüklendi. İkiye bölünmüş olan Macar soyluları eş zamanlı olarak iki kral seçtiler; John Zápolya (1526-1540) ve Ferdinand Habsburg. (1527-1540) Bu iki krala bağlı ordular da dönem dönem birbirleriyle çatışarak ülkenin içinde bulunduğu durumu daha da kötüye soktular. 1541 yılında Türklerin Buda’yı fethetmesiyle ülke üçe bölündü. Bugünkü Slovakya ve batı Hırvatistan toprakları ile Burgenland adı verilen bölge Habsburg tarafından yönetildi. Bu bölgenin kralları Macaristan Kralları olarak tahtta çıktı. Ülkenin doğu toprakları ve Erdel Beyliği Osmanlı Devleti’ne vergi vermeyi kabul ederek, Osmanlı’nın üstünlüğünü tanıdı. Başkent Buda ve geri kalan orta Macaristan toprakları Osmanlı Devleti’nin bir eyaleti yapıldı.

2. Dünya Savaşı’nda 1920 ve 1941 arasında Macaristan Nazi Almanyası ve Faşist İtalya Macaristan’ın Triyanon Antlaşması ile kaybettiği toprakları barışçıl yollarla geri almasına çalıştılar. Viyana Hediyeleri ile de Macaristan’ın Çekoslovakya’nın bir kısmını ve Transilvanya’yı geri almasını sağladılar.

18 Ağustos 1949’da meclis Sovyetler Birliği’nin 1936 anayasasını model alan yeni anayasayı kabul etti. Ülkenin ismi de Macaristan Halk Cumhuriyeti olarak değiştirildi. Sosyalizm ise milletin ana hedefi olarak belirtildi. Orak, çekiç ve kızıl yıldız içeren yeni bir devlet nişanı benimsendi.

Macaristan ve Macarlar hakkında dünyaca bilinenler :

  • Macarlar yüksek eğitimli insanlardır
  • Budapeşte’ deki maçarların hepsi İngilizce ve Almanca bilir
  • Nobel ödülü bol bir ülkedir
  • Macarlar özbenliği güçlü insanlardır
  • Macarlar çok kitap okur ( gidince göreceksin, scooterla giderken kitap okuyan var. )
  • Macarlar açık ve arkadaş canlısı insanlardır
  • Macaristan eğitim kurumları ile dünyaca tanınır
  • Macarlar tarihleriyle övünür
  • Macarlar yağlı yemek sever

Macar Vatandaşı Nasıl Olunur?

Macaristan vatandaşlığı, son dönemlerde sıkça talep edilen vatandaşlıklar arasında yer almaktadır. Dünyanın pek çok ülkesinden vatandaşlık başvurusu alan ülke, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından da talep görmektedir.

Yaşam koşulları ve imkânları ile vatandaşlarının yaşamlarına özen gösteren ülke, bu ve benzeri nedenlerden ötürü tercih edilmektedir.

Macaristan da diğer yabancı ülkeler gibi vatandaşlık konusunda birtakım şartlar sunmaktadır. Şartları yerine getiren ve prosedür işlemlerini eksiksiz şekilde tamamlayan kişilerin başvuruları ele alınmakta kısa süre içerisinde yanıt bulmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan ve Macaristan vatandaşı olmak isteyen kişiler, ülkeye dair her detayı öğrenmek mecburiyetindedirler.

Dillerinden kültürel oluşumlarına kadar Macaristan’a dair her şeyi bilmeleri gerekmektedir. Bu şekilde prosedür işlemlerini yerine getirdikten sonra onay alınması yüksek ihtimaldir.

Macaristan vatandaşlığı için oturma izni, evlilik, ticaret, çocuk sahibi olma gibi nedenlerle başvuruda bulunmanız mümkündür. Vatandaşlık için elinizde geçerli bir neden olmadığı takdirde onay almanız pek de mümkün olmayacaktır. Bu nedenle tüm koşulları irdelemeli, sizin için en uygun olanı tercih etmelisiniz.

İkamet İle Macaristan Vatandaşlığı
Macaristan sınırlarına adım attığınızda kalmaya karar verirseniz zaman kaybetmeden oturma izni için başvuruda bulunmalısınız. Oturma iznini aldıktan sonra ülkede süreli şekilde ikamet edebilirsiniz. Bu süreç ilerlerken Macaristan vatandaşı olmak istediğinize karar verirseniz bu durumda ikamet sürecini uzatmanız gerekmektedir.

Macaristan vatandaşı olabilmek için yasal ikamet süresi 8 yıldır. 8 yıl boyunca yasal olarak, kurallara uygun şekilde ikamet ediyor olmanız gerekmektedir. Bu 8 yıl boyunca yalnızca ikamet edip boş durmamalı, çalışma izninizi de almalısınız.

Vatandaşlık için başvuruda bulunduğunuzda 8 yılın sonunda çalışma izniniz, onay şansınızı arttıracaktır. 8 yılın uzun bir süre olduğunu düşünenler ise farklı yollarla vatandaşlık arayışına başlamalıdır.

Yatırım İle Macaristan Vatandaşlığı
Macaristan 2004 yılında Avrupa Birliğine dâhil olmuş, 2013 yılından itibaren AB sınırları dışından yatırımcı göçü almaya başlamıştır. Maddi açıdan yatırım gücünü karşılayabileceğinize inandığınız takdirde başvurunuzu yapabilirsiniz.

Yatırım yoluyla Macaristan vatandaşı olmak isteyen kişiler, küçük işletmelerden ziyade daha büyük firmalara sahiplik yapmalıdır. Yatırım oranınız ne kadar yüksek olursa vatandaşlık şansınız da o kadar fazla olacaktır.

Yatırım yaptığınızda öncelikle süresiz oturma hakkı elde edecek daha sonra vatandaşlık için başvuruda bulunabileceksiniz.

Yatırım sonrasında 6 hafta içerisinde oturma izninizi almış olmanız mümkündür. Vatandaşlık içinse 7 yıl ikamet etme zorunluluğu bulunmaktadır.

Yatırımla vatandaşlık elde etmek de ikamet yoluyla vatandaşlık elde etmekle aynı süreye denk gelmektedir. Farkı ise süresiz oturma izninizde devlet güvencesinde olmanızdır.

Macaristan’da yatırım yapan ve vatandaşlık bekleyen kişiler yalnızca kendileri değil aileleri ile rahat koşullarda ağırlanırlar. Sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanır, vatandaşların sahip oldukları birtakım haklara sahip olurlar.

Evlilik ile Macaristan Vatandaşlığı
Macaristan vatandaşlığı elde edebilmek için evlilik yolu da sık sık tercih edilmektedir. Pek çok ülkeye nazaran evlilik konusunda daha katı olan Macaristan, bazı şartların yerine getirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Evlendikten sonra 2 yıl içerisinde Macaristan’da ikamet ettiyseniz 2 yıl sonra vatandaşlığınıza onay verilmesi mümkündür. Yetişkin eş için 4 yıllık oturma süresi vatandaşlık için kabul edilirken, çocuklar için 3 yıllık oturma iznin zorunluluğu bulunmaktadır.

Çocuğunuz 6 yaşından küçükse bu durumda, yaşının yarısı kadar ülkede yaşamış olmalıdır.

Evlilik yoluyla Macaristan vatandaşlığı alabilmek için dil yeterliliğinin alınmış olması gerekmektedir. Eşin ve varsa çocukların bu konuda yetiştirilmesi mecburidir. Aksi halde onay verilmesi söz konusu olmayacaktır.

Doğumla Macaristan Vatandaşlığı
Annesi veyahut babası Macaristan vatandaşı olan çocukların, ülke sınırları içerisinde doğması halinde Macaristan vatandaşı olacağı bilinmektedir. Anne veyahut babadan birinin Macar olması, kan ilkesi koşulları gereğince çocuğun da resmen Macaristan vatandaşı olmasını sağlayacaktır.

Anne ve babadan herhangi biri, Macaristan vatandaşı olmadığı halde bebek Macaristan sınırları içerisinde dünyaya gelirse durum farklıdır. Çocuğun Macaristan vatandaşı olabilmesi için anne ya da babadan biri 8 yıl ülkede ikamet ediyor olmalıdır. Bununla beraber 3 yıl süresiz oturma iznine sahip olunması halinde de bebeğin Macaristan vatandaşı olması kabul edilmektedir.

Macaristan Vatandaşlığı İçin Koşullar Nelerdir?
Macaristan vatandaşlığı için başvuruda bulunmak isteyen kişilerin her şeyden önce sabıkalarına bakılmaktadır. Daha önce hüküm giymiş herhangi bir yabancı ülke vatandaşının kabul edilmesi söz konusu değildir. Bunun yanında Macaristan’a sığınma talep eden kişiler için durum farklılık gösterebilmektedir.

Macaristan vatandaşı olabilmek için en fazla 6 aya kadar ceza almış olabilirsiniz. Sonrası kabul edilirliğinizi engellemektedir.

Vatandaşlık için gerekli olan şartlardan biri kişinin kendine bakabilmesidir. Kendine bakabilen, yardım almayan kişilerin başvuruları gözden geçirilebilmektedir. Kendi kendine bakabilme durumu 23 yaş ve üzeri için geçerlidir.

Vatandaşlık sürecinde dikkat çeken bir başka koşul, kişinin kendi ülkesinden sınır dışı edilmemiş olmasıdır. Aynı şekilde herhangi bir yabancı ülkeden sınır dışı edilmemiş olmak temel şartlar arasında yer almaktadır.

Macaristan Vatandaşlığı İçin Dil Zorunluluğu
Macaristan vatandaşı olmak isteyen kişilerin birtakım şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlardan bir tanesi de dil eğitimidir. Kişinin Macarcayı iyi derecede biliyor olması önemlidir. Tüm evraklar teslim edildikten sonra kabul edilmeniz halinde mülakata çağırılmanız söz konusudur.

Mülakatta sorulan sorular içerisinde ilk başlık dil eğitimine dayanmaktadır. İyi derecede Macar dili bilen kişilerin mülakatı geçme şansı da bir hayli yüksektir.

Macaristan Vatandaşlığı İçin Anayasal Bilgi
Macaristan başvuruları sırasında, mülakata çağırılanlar arasında yer alırsanız ülke hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Özellikle ülke kanunları, anayasa detayları, haklarınız ve ödevleriniz mülakat esnasında size sorulacak önemli sorulardır.

Macaristan vatandaşlığını almak istediğinizde anayasal düzene bağlılık belgesini de imzalamış olmanız gerekmektedir. Anayasal düzene bağlılık imzası attığınızda, sorulan sorulara cevap verdiğinizde vatandaşlık için uygun olduğunuzu göstermiş olursunuz.

Macaristan Çifte Vatandaşlık Veriyor mu?
Macaristan çifte vatandaşlık veren ülkelerden biridir ancak bunun için özel koşulların oluşması gerekmektedir. Hemen herkesin başvuruda bulunabilmesi söz konusu olmamaktadır. Bunun için temel şartın doğum olduğu bilinmektedir.

Doğumdan gelen çifte vatandaşlık, annenin farklı babanın farklı vatandaşlıkta olmasına dayanmaktadır. Anne ya da babadan biri Macaristan vatandaşı diğeri farklı bir vatandaşlığa sahipse bu durumda çocuk çifte vatandaşlık hakkına sahip olmaktadır.

İsteğe Bağlı Çifte Vatandaşlık Mümkün mü?
Hem kendi ülkenizin vatandaşı olup hem de Macaristan vatandaşı olmak isterseniz çok özel duruma sahip olmanız gerekmektedir. Bunun dışında izin alınması mümkün değildir. Ayrıcalıklı durum ise kendi ülkenizde göreceğiniz maddi kayıptır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından ayrıldığında maddi açıdan büyük bir kayba uğrayacak olan kişilerin, bu durumu dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir. Kayıpları büyük olacak olan kişilere tolerans sağlanmaktadır.

Macaristan Vatandaşlığı İçin Türk Vatandaşlığından Ayrılmak
Macaristan vatandaşı olabilmek için kendi ülkenizin vatandaşlığından çıkmış olmanız gerekmektedir. Özellikle tüm koşulları geçen ve vatandaşlık için onay alan kişilere kısa bir süre mühlet tanınmaktadır.

Macaristan vatandaşı olduğumda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığım iptal olur mu?

Macaristan kanunları çifte vatandaşlığı yasal kıldığından, Macaristan vatandaşlığını ikinci vatandaşlık olarak almanız ve iki pasaporta sahip olmanız mümkün.

Ailem de benimle birlikte Macaristan vatandaşı olabilir mi?

Eşiniz ve çocuklarınız da program kapsamında sizinle birlikte daimi oturma izni ve vatandaşlık haklarından yararlanabilirler. Belirli şartlar altında, başvuru sahibinin ebeveynlerine de bu haklar sağlanabilir.

Detaylı bilgi için ziyaret ediniz!

ADS
5/5 - (7 votes)
(Toplam 485 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Related posts

Leave a Comment