Suudi Arabistan Vatandaşlığı Nasıl Alınır ?

suudi arabistan

Suudi Arabistan Vatandaşlığı Nasıl Alınır? Suudi Arabistan’ın Geçim Kaynağı Nedir? Suudi Arabistan Nerededir? Dünyada ilk defa bir robota vatandaşlık veren ülke hangisidir?

Suudi Arabistan
Batı Asya’ ya bakıldığında en geniş yüzölçümüne sahip ülkesi olan Suudi Arabistan Krallığı, Arap Yarımadası’nın büyük bir bölümünü kapsadığını söyleyebiliriz. Ülkenin kuzeybatısında Ürdün bulunuyor, kuzey ve kuzeydoğusuna bakıldığında Irak, doğusuna bakıldığında ise Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, güneydoğusunda Umman yer almakta, güneyinde ise Yemen, doğusunda ise Basra Körfezi ve batısına bakıldığında Kızıldeniz bulunuyor.

Suudi Arabistan dikkat çeken özellikleri arasında, Müslümanların hac ibadetlerini gerçekleştirmek adına ziyaret etmeleri mutlak olan Mekke ve Medine şehirleri, ülke topraklarının sınırları içerisinde yer almaktadır. Mekke’deki bulunan Mescid-i Haram ve Medine’de bulunan Mescid-i Nebevi, Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa ile birlikte İslam’ın kutsal üç mekanını teşkil eder.

Ülke en büyük gelir kaynağı petroldür. Topraklarındaki son derece olan zengin petrol kaynaklarının ilk yatağı 1938 yılında keşfedilmiştir. ABD’nin kontrolünde olan Aramco şirketi açılımına bakıldığında Arabian American Oil Company tarafından ilk üretime geçilmiştir.

Suudi Arabistan 1960 yılında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü olan OPEC kurucu üyeleri arasında yer almıştır.

Petrol ve doğalgaz üreticiliği konusunda ilk sırada yer alan Suudi Arabistan, dünyada bulunan petrol rezervlerinin %20’sini elinde bulundurmakta. Petrol ve yan ürünler, Suudi Arabistan’ın gelirinin % 45’ini, ve bu ürünlerin ihracatı ise % 90’ını oluşturuyor.

Bunu da oku :  Mısır Vatandaşlığı

Suudi Arabistan genel olarak geçimini ham petrol üretimi, petrokimyasallar, petrol arıtımı, amonyak, sodyum hidroksit, endüstriyel gazlar, çimento, plastik, metal, gübre, ticari gemi tamiratı, ticari uçak onarım ve inşası ile sağlamaktadır.

2011 yılında yapılan tahminlerine göre milli geliri yaklaşık olarak 676.7 milyar dolar olan Suudi Arabistan, dünyadaki ülkelerin ekonomik büyüklük bakımından 24. Sırasında kendisine yer buluyor. Milli gelir artış hızı göz önüne alındığında % 6.5 olan ülkenin gayri safi yurt içi hasılası 24 bin dolardır. Gayri safi yurt içi hasılası açısından 55. Sırada bulunmaktadır.

Gelişen nüfus nedeni ile sıvı doğal varlıkların tükenmesi, petrolden elde edilen verim ve aynı zaman da petrol fiyatlarına geniş ekonomik bağımlılık gibi sorunlar, hükümet açısından ciddi kaygıya yol açıyor.

Suudi Arabistan Krallığının nüfusunun % 90’ını Araplar, geriye kalan % 10’luk kısmını ise Afrika ve Asya kökenliler oluşturmaktadır. Resmi dili Arapça olan Suudi Arabistan Krallığının nüfusunun tamamını Müslümanlar oluşturmakta.

2013 yılı tahminlerine göre nüfusu 30 milyon olan Suudi Arabistan, dünyaya bakıldığında nüfus büyüklüğü olarak 46. sırada yer alıyor. Ülke içerisinde 15-64 yaş arasındakiler nüfusun % 67.43’ünü teşkil ettiğini söyleyebiliriz.

Bunun dışında; 0-14 yaş arasında olanlar ülke nüfusunun % 29.4’lük, 65 yaş üstü olan kesim ise yalnızca % 3’lük bir orana sahip.

Suudi Arabistan Krallığı, yabancı bireylere Suudi vatandaşlığı verilmesi konusunda yeni olan bazı düzenlemeleri hayata geçirmiştir. Yapılan düzenlemelere bakıldığında, yabancı bir baba ve Suudi anneden doğan çocukları ve bunun yanı sıra ile Suudi olan erkekle evli yabancı kadınları kapsamaktadır.

Bunu da oku :  Japonya Vatandaşlığı

Suudi Arabistanı Vatandaşı Robot Sophia
Suudi Arabistan, 25 Ekim 2017’de Riyad’da düzenlenen Geleceğin Yatırım Girişimleri adlı etkinlikte Sophia’ya vatandaşlık verildiğini duyurmuştu. Robot Sophia bu anonsun ardından “Dünya’nın ilk vatandaşlık hakkına sahip olan robot olmaktan gurur ve onur duyuyorum” dedi. Sophia, Hong Kong merkezli insansı robotlar üreten Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilmiş bir robot.

Suudi Arabistan Konsolosluğu, Suudi Arabistan Oturum İzni Evrakları

1 – Çalışma Bakanlığından Çalışma İzni
2 – Sabıka Kaydı (Apostilli)
3 – İkametgah belgesi
4 – Kimlik fotokopisi
5 – Çalışma alanına uygun sertifika (Diploma)
6 – Suudi Arabistan Vize Başvuru Formu
7 – Yeni çekilmiş 2 adet resim arka fonu beyaz

Suudi Arabistan Krallığında Vatandaşlık almak için oluşması gereken şartlar aşağıda sıralanmıştır.
✓ Yabancı babadan ve Suudi anneden doğan çocuğun Suudi Arabistan topraklarından vatandaşlık alabilmesi için, ayrıntıları aşağıda yayınladığımız hesaplama yöntemine göre 7 puan elde etmesi şarttır. Verilecek puanlar tam olarak şu şekilde hesaplanacaktır:
✓ Çocuk reşit olduğu zaman Suudi Arabistan topraklarında daimi olarak ikamet ediyorsa 1 puan,
✓ Çocuğun en az ortaöğretim diploması bulunuyorsa 1 puan,
✓ Çocuğun annesinin babası, aynı zaman da annesinin babasının babası Suudi Arabistan vatandaşı ise 6 puan,
✓ Çocuğun annesinin sadece babası Suudi Arabistan vatandaşı oldupu zaman 2 puan,
✓ Çocuğun Suudi Arabistan vatandaşı olan en az bir erkek yada kız kardeşi varsa 2 puan.

Bunu da oku :  Finlandiya Vatandaşlığı

Bu yapılacak olan hesaplamaya göre en az 7 puan alan başvuru sahibinin başvurusu dikkate alınıyor, 7 puan alamayan başvuru sahibinin ise başvurusu ise daha sonrası için beklemeye alınacaktır.
✓ Suudi erkekle evli olan yabancı kadının Suudi Arabistan Krallığından vatandaşlığını alabilmesi için, aşağıda yayınladığımız hesaplama yöntemine göre mutlaka 17 puan elde etmesi şartı aranmaktadır. Verilecek puanlar tam olarak şu şekilde hesaplanacaktır:
✓ Anne, baba yada erkek kardeş gibi akrabalarından biri Suudi Arabistan vatandaşı olursa 2 puan,
✓ Suudi Arabistan topraklarında doğmuşsa 2 puan,
✓ Evlendiği zaman üniversite diploması bulunuyorsa 2 puan,
✓ Evlenme tarihten önce, Suudi Arabistan topraklarında kesintisiz olarak 10 yıl ikamet etmişse 2 puan,
✓ Evlilik yapılıp yetkili makam tarafından onaylaması yapılmasından sonra, geçen her yıl için 2 puan – bu madde dikkate alındığında en fazla 12 puan ile sınırlanmaktadır.
✓ Evlilikten sonra 1 çocuk dünyaya getirmesi halinde 2 puan, iki yada daha fazla çocuk dünyaya getirmesi durumunda ise 4 puan bu maddede dikkat çekmemiz gereken ise çocuklarının babası eğer Suudi Arabistan vatandaşı değil ise kadının yapmış olduğu vatandaşlık başvurusu kesinlikle dikkate alınmamaktadır.

Bu hesaplama dikkate alınarak en az 17 puanı alabilen başvuru sahibinin başvurusu dikkate alınarak işleme alınmaktadır.
Daha ayrıntılı bilgi için ilgili ülke konsolosluğuna bakınız: /turkiye/turkiyedeki-elcilik-ve-konsolosluklar/

5/5 - (7 votes)
(Toplam 1.233 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Related posts

Leave a Comment