Kazakistan Vizesi

Kazakistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları karşılılık ilkesine dayanarak 90 gün içinde bir ay (30 gün) kalış süresini aşmamak kaydıyla kadar giriş – çıkış vize almadan ziyarette bulunabilirler.
– Kazakistan’a gidecek T.C. vatandaşların pasaportları geçerlilik süresi en az altı ay (120 gün) olması gerekmektedir;
– Bir aydan fazla kalacak olan T.C. vatandaşları ziyaret amaçlarına uygun olarak Kazakistan’a giriş – çıkış vize almaları gerekmektedir.
– Uluslararası kurumlar, resmi devlet makamları mensupları Kazakistan’a giriş – çıkış vize almaları için Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın Konsolosluk Genel Müdürlüğüne müracaat ederek davetiye hazırlamaları gerekmektedir. Diğer durumlarda Kazakistan’a gidecek olan T.C. vatandaşları ziyaret edecek olan tüzel ya da gerçek kişilerle temasa geçerek kendi adlarına bir davetiye hazırlamaları gerekmektedir. İş bu davetiyede gidecek şahıs almak istediği vize türünü, süresini ve giriş – çıkış sayısını belirlemelidir. Davet eden taraf ise bu arzusunu bir dilekçeyle Kazakistan Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı ya da anılan Bakanlık Almatı Temsilciliği Konsolosluk Genel Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

Vize almak için gerekli evraklar:
1. Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın onaylı davetiyesi;
2. Başvuruda bulunan şahısın pasaportu (pasaport süresi vize bitiş tarihinden en az 6 (altı) ay fazla olması gerekmektedir);
3. Bir adet fotoğraf (3×4)
4. Başvuruda bulunan şahsın vize başvuru formu doldurması gerekmektedir;
5. Vize başvurusunda bulunan şahısların pasaport iadesi, başvuru tarihinden 1 hafta sonra yapılacaktır.

Konsolusluk bölümünde sırasıyla;
1.Vize Mevzuatı,
2. Kazakistan Gümrük,
3. Kazakistan’da Evlilik,
4. Askerlik Erteletme İşlemleri
5. T.C.’nin Kazakistan’da Bulunan Diplomatik Temsilciliklerinin İletişim Bilgileri

1.Vize Mevzuatı
Kazakistan ile Turkiye arasinda `Iki ulkenin vatandaslarinin giris ve cikis vizelerinden karsilikli olarak muaf kalma esasi uzerinde` yapilan 02/03/1992 tarihli Anlasmanin 1. maddesine uygun olarak Turkiye Cumhuriyeti vatandaslari gecerli pasaport ile Kazakistan`a bir ay sure ile giris vizesi almadan gelebilirler.

Kazakistan Cumhuriyeti Vize Mevzuatı Hükümleri
(12 Şubat 2006 İtibariyle)
Kazakistan Cumhuriyetinin (KC) taraf olduğu uluslararası anlaşmalarda farklı bir düzenleme getirilmediği takdirde, KC topraklarına giriş yapmak isteyen yabancı vatandaşlar ve vatandaşlığı olmayanlar vize almak zorundadır.

KC vizesi pasaport veya KC kurallarınca kabul edilen ve kimliği ispatlayan başka bir belge üzerine yapıştırılır. Vize KC’ye giriş/çıkış için geçerlidir (KC vize süresinin bitim tarihiden sonra 6 ay daha pasaport süresi olmalıdır) ve ülkeye giriş, kalış, çıkış ve transit geçiş hakkı verir.

1. Uluslararası Kuruluşlar, yabancı Devlet Temsilcilikleri ve Devlet Kurumlarının Kazakistan vizesi/uzatması başvuruları Astana’daki Kazakistan Dışişleri Bakanlığı (KDB) Konsolosluk Hizmetleri Bölümüne (KHB) veya bu bölümünün Almatı’daki birimine yapılır.

Yabancı ülke vatandaşlarını turistik veya iş amaçlı olarak davet eden devlet dışı kuruluşlar, İçişleri Bakanlığı Göçmen Polisi Bölümünün ilgili yerel birimlerinden izin belgesi aldıktan sonra KHB’ye yazılı başvuruda bulunmalıdırlar.

Aşağıdaki ülkeler vatandaşları için yapılan davetler, daveti yapan kuruluş tarafından doğrudan Astana veya Almatı’daki KHB’ye sunulmalıdır:
ABD, Andora, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Bulgarıstan, BRD, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İsviçre, İşveç, İtalya, İzlanda, Kanada, Kıbrıs, Kore Cumhuriyeti, Kosta Rika, Küba, Letonya, Litvanya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Meksika, Monako, Nauru, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, Singapur, Slovakya, Slovenya, Şili, Türkiye, Uruguay, Vatikan, Yeni Zelanda, Yunanistan,

Kişisel konularla ilgili olarak Kazakistan’a gelen yabancı vatandaşların ülkeye giriş izinleri KC iç güvenlik birimlerince (polis) değerlendirilir.

2. Yabancı vatandaşlar vize alabilmek için ikamet ettikleri ülkedeki Kazakistan diplomatik/konsolosluk birimlerine aşağıda belirtilen evraklarla birlikte başvurmalıdırlar:
– Geçerli bir pasaport (veya uluslararası seyahat belgesi)
– Davet yazısının kopyası ve KHB’nin vize davet kabul yazısı (veya Polis tarafından verilen orijinal bireysel davet kabul belgesi)
– Başvuru formu
– Fotoğraf

Pasaportun geçerlilik süresi, talep edilen vize süresinden en az 3 ay daha uzun olmalıdır. Yukarıda belirtilenler dışındaki bazı belgeler ilgili yerdeki KC konsolosluk birimleri tarafından ihtiyaç olunması halinde talep edilebilir.

3. Kazakistan’a KC vatandaşı olan eşi, çocukları veya ailesi ile gelen yabancı vatandaşlara, belirtilen akrabaların başvurusu üzerine yılda iki defadan fazla olmamak ve 1 aylık süre kaydıyla vize verilebilir (Bu sınırlama ebeveyni KC vatandaşı olan ve ailesiyle birlikte seyahat eden reşit olmayan yabancı vatandaşlar için geçerli değildir)

4. Yakın akrabalarının hastalık veya vefat hallerinde, durumu tevsik eden ve doktor tarafından onaylanmış uluslararası telgrafın ibrazı halinde vize verilir.

5. KC’den göç etmiş KC kökenli yabancı vatandaşlar için, memleketlerini ve akrabalarının kabirlerini ziyaret edebilmeleri için 3 aydan fazla olmamak kaydıyla özel vize verilebilir. Bu kişiler başvurularını şahsen yapmalıdırlar (Turizm acentası olmadan) ve durumlarını tevsik eden – pasaportlarındaki ilgili bölüm, yakın akrabanın defin belgesi veya KC vatandaşlığından çıkış belgesi gibi- belgeler eklemelidirler.

6. Şahsen başvurulması şartıyla memleketlerinin tarihi mekanlarını ziyaret edebilmeleri için yılda iki kez 3 aylık özel vize verilebilir.

Aşağıda belirtilen ülke vatandaşları ile 3, 4, 5 ve 6 ncı paragraflarda zikredilen yabancı vatandaşların Kazakistan Büyükelçiliklerine yapacakları tek girişli resmi, özel, turistik ve iş vizesi başvurularında vize davet yazısına gerek yoktur:
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsviçre, İşveç, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malezya, Monako, Norveç, Portekiz, Singapur, Yeni Zelanda, Yunanistan.

7. Diplomatik vizeler, diplomatik pasaport sahiplerine, bazı durumlarda da diplomatik vize verilmesi uygun görüldüğünde verilir. Diplomatik vizelerden konsolosluk ücreti alınmaz.

8. Resmi vizeler, diplomatik kategoriye girmeyen yabancı ve diğer temsilcilikler ile uluslararası kuruluşlar personeline verilir. Ayrıca, KC devlet kurumları tarafından davet edilmiş ve iş için seyahat eden yabancı vatandaşlar ile vatandaşlığı olmayanlara verilir.

9. Yatırımcı vizesi, gerçek yatırımcılar – Kazakistan’da faaliyette bulunan büyük yabancı şirketlerin müdür, üst kademe yönetici temsilcilerine – veya iş projeleri geliştirmeye gerçekten niyeti/planı olan yatırımcılara verilir.

10. Çalışma vizesi verilebilmesi için, diğer belgelere ek olarak, uluslararası anlaşma veya KC anlaşmasında aksine hüküm bulunmadıkça, yabancı işgücü çalıştırma izni (lisans) ibrazı gereklidir.

11. İş vizesi, KC’de kayıtlı devlet-dışı tüzel kişilikler ile temaslarda bulunacak (iş görüşmeleri yapacak, değişik forumlara katılacak, pazar araştırması yapacak) KC’ye iş amaçlı olarak seyahat eden yabancı vatandaşlara, vatandaşlığı olmayanlara verilir.

12. Turist vizesi düzenlenebilmesi için, KC’de turistik faaliyette bulunma yetkisini/lisansını haiz bir KC turizm organizasyonundan kabul onayı alınması gerekmektedir.

6 ncı maddede belirtilen ülke vatandaşları, Astana, Almatı ve Atırau havaalanlarındaki Dışişleri Bakanlığı ofislerinden ve turizm organizasyonlarının KHB’ye yapacakları başvuru ile turist vizesini alabilirler.

13. Öğrenci vizesi, eğitim kurumlarının beyanları kapsamında İçişleri organlarının izni (göçmen polisi) ile düzenlenir.

14. Yabancılar ve vatandaşlığı olmayanların tedavi maksatlı, tıbbi kontrol, konsültasyon ve benzer amaçlı ziyaretlerinin ilgili kurum ve kuruluşların beyan ve davetleri ile tevsik edilmesi üzerine tedavi için vize düzenlenebilir.

15. Sürekli oturum vizesi, mevzuatta öngörülen gerekli belgelerin sunulması halinde düzenlenir.

16. Transit vize, nihai varış ülkesine giriş için geçerli bir vize, KC topraklarındaki transfer noktasından hareket tarihini ispatlayan biletlerin, KC topraklarında gelinecek liman veya noktaya gelmeden en az 5 gün önceden sunulması halinde verilir.

Uzatma vizeleri KHB ve bölge göçmen polisi ile Astana ve Almatı şehirleri yetkili birimlerince verilir.

Vizenin başka bir yerden alınması durumunda, ki bu durum vize davet kabul belgesinde değişik şekillerde belirtilmektedir, yabancı vatandaşın ilk vize başvurusu yaptığı yerdeki KC diplomatik/konsolosluk birimlerince vize düzenlenebilir.

17. Yabancı vatandaşların kaydı
Yabancı vatandaşların polis merkezlerine kayıtları KC’ye gelişleriyle 5 gün içerisinde yaptırılmalıdır. Kayıt şartı kuralı değişmiş olup, aşağıda belirtilen ülke vatandaşları, dışarıdaki KC Konsolosluklarından vizelerini alırken veya Kazakistan’ın 12 uluslararası havaalanındaki pasaport kontrol noktalarında kayıt yaptırabilirler. Bu işlemden sonra polis merkezine kayıt yaptırılmasına gerek yoktur:
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsviçre, İşveç, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malezya, Monako, Norveç, Portekiz, Singapur, Yeni Zelanda, Yunanistan.

KC’ye 12 uluslararası havaalanından, “Dostık” uluslararası tren istasyonundan, Khorgos, Dostyk, Bakhty, Maikapshagai, Kordai, Kolghat otomobil kontrol noktalarından ve Aktau, Bautino limanından giriş yapan tüm ülke vatandaşları 01/01/2006 tarihi itibariyle sınırda kayıt yaptırabilmektedirler. Yabancı vatandaş bu noktalarda kayıt yaptıramadıysa yerel polis merkezlerinde kayıt yaptırması yine mümkündür. Kayıt ücreti yoktur.

18. Vize düzenleme ve evraklar için Konsolosluk hizmetleri bedeli, onaylanmış konsolosluk bedelleri ve gerçek harcama maliyetleri çerçevesinde ABD Doları veya Kazakistan misyonunun karşılıklı olarak akredite olduğu bulunulan ülke para biriminde tahsil edilmektedir.

– Tek giriş (çıkış) KC vize veya 3 aydan az vize uzatma bedeli 10-30 ABD Doları arasındadır.
– Tek giriş-çıkış veya çıkış-giriş KC vizesi veya 3 aydan az vize uzatma bedeli 20-60 ABD Doları arasındadır.
– Çift giriş-çıkış veya çıkış-giriş KC vizesi veya 3 aydan az vize uzatma bedeli 30-90 ABD Doları arasındadır.
– Üç defalık giriş-çıkış veya çıkış-giriş KC vizesi veya 3 aydan az vize uzatma bedeli 35-105 ABD Doları arasındadır.
– Çok defalık KC vizesi veya vize uzatması bedeli,
1 yıl için 100-200 ABD Doları
2 yıl için 200-400 ABD Doları

Tek giriş 30 günden az süreli turist vize bedeli – 20-40 ABD Doları
Çift giriş 60 günden az süreli turist vize bedeli – 30-60 ABD Doları
Transit vize bedeli – 10-30 ABD Doları

KC Hükümeti 23/01/2006 tarih ve 46 sayılı Kararı uyarınca “yatırımcı” vizeleri bila ücret düzenlenmektedir.
musavirlikler.gov.tr

Kazakistan Türkçe vize başvuru formu için tıklayınız

(Toplam 168 defa izlendi, bugün 4 kere görüldü)