Sokrates Değişim Programı

ogrenciler

Sokrates Programı, Avrupa Birliği’nin eğitim alanındaki genel eylem programıdır. Bu alandaki kişiler ülkeler arası hareketliliğini inceleyerek, eğitim alanında yeniliği ve kaliteyi arttırmayı hedefleyen akademik paylaşımların da çıkış noktasıdır.
Sokrates Programı, Avrupa Birliği’nin eğitim alanındaki genel eylem programıdır. Avrupa’da eğitim alanındaki kişilerin ülkeler arası hareketliliğini inceleyerek, eğitim alanında yeniliği ve kaliteyi arttırmayı hedefleyen, ülkeler arası iş birliğine ve ortaklığa dayanan projelerin geliştirilmesini sağlayan Sokrates Programı ülkeler arası kültürel ve akademik paylaşımların da çıkış noktasıdır.

Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması ve en yeni sistemlerin yüksek kaliteli eğitimlere uygulanması için Avrupa Birliği, Sokrates Programını desteklemektedir. Teknolojik gelişimlerle uluslararası iş birliği ve iletişim ağları ortaya çıkar. Eğitim sistemleri ve politikalarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve gözlenmesi, eş zamanlı bilgi değişimi ile yeniliklerin uygulanması faaliyetleri program dahilinde destek görür.

Sokrates Eğitim Programı, Avrupa’da 31 ülkede ve yaklaşık 1800 üniversitede 2006 yılından beri uygulanmaktadır. Bu 31 ülkeden; 25 tanesi AB üyesi (Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hollanda, Portekiz, İspanya, İngiltere, Estonya, Kıbrıs, Macaristan, Litvanya, Letonya, Polonya, çek Cumhuriyeti, Slovenya, Slovakya, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, İsviçre, Malta), 3 tanesi Avrupa Ekonomik Alanı ülkesi (İzlanda, Norveç, Lihtenştayn) ve AB’ye Aday ülkeler (Bulgaristan, Romanya, Türkiye) dir.
Program tamamen eğitimi kapsamakta, 5 ana ve 3 yan eylem olmak üzere toplam 8 eylemden oluşmaktadır:

Bunu da oku :  İspanya Dil Okulları

Ana Eylemler
Comenius Eylemi: ilk ve orta öğrenim
Erasmus Eylemi: Yüksek öğrenim
Lingua Eylemi: Dil öğrenimi
Grutwig Eylemi: Yaşam boyu öğrenim
Minerva: Açık ve uzaktan eğitim

Yan Eylemler
Gözlem ve yenilik: Bilgi ve deneyim alışverişi
Ortak Faaliyetler: Leonardo da Vinci ve Youth programı gibi diğer topluluk programları ile ortak çalışmalar yapmak
Destek Faaliyetleri: Bilgilendirme ve bilinç oluşturma faaliyetleri

Socrates Programı, ilk defa bir eğitim programı olarak 1993 yılında uygulanmıştır. 1996 – 2000 yılları arasında Sokrates I yani birinci dönemi uygulanmış, 2000 – 2006 yılları arasında da Sokrates II yani ikinci dönemi uygulanmıştır. İkinci dönemin tamamlanmasından itibaren, pek çok üniversite Soktates programları uygulamaya başlamıştır.

Avrupa Birliği’ni kuran anlaşmanın 149. maddesi, Sokrates Programının hukuki temellerini belirlemektedir. Maddeye göre, birliğe üye devletlerle işbirliği içerisinde yürütülecek olan değişimi, hareketliliği ve Avrupa Birliği dillerinin öğretilmesi gibi pek çok etkinlik yoluyla “eğitimde kalitenin geliştirilmesine katkıda bulunulması” öngörülmektedir.

Sokrates programı kapsamında gerçekleştirilebilecek tüm projeler 1 ile 3 yıl arasında sınırlı olup, AB Komisyonu’nun en üst düzeyde katkısı tüm proje miktarının %80’ine kadar çıkabilmektedir. Buradaki amaç geri kalan kısmı ortakların kendi imkanlarıyla karşılamalarını sağlamaktır. Bir kaç ulusun beraber yürüttüğü projeler ülke sayısı en az üç olmalıdır. Bu üç ortaktan en az bir tanesi ise mutlaka AB üyesi olması gerekmektedir.

Bunu da oku :  Türk Eğitim Vakfı (TEV) Yurt Dışı Bursları

Sokrates eğitim programları amaç olarak, eğitimin uluslararasılaşma sürecine katkı sağlayarak Avrupa’nın küreselleşme sürecinde ABD ve Japonya ile arasındaki farkı kapatmak ve böylece dünyanın en güçlü ekonomileri arasındaki yerini almasını sağlamayı hedefler. Eğitim, bilgi üretimi ve teknolojik gelişmelerin temelidir. Sokrates programı AB’nin eğitim ve ekonomi açısından kalkınmasında önemli rol oynar.

Türkiye, AB Eğitim Programları’na 1999 yılındaki Helsinki Zirvesi ile tam katılım hakkı kazanmıştır. 2002 Aralık ayındaki Bakanlar Kurulu kararı ile Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), AB Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Ulusal Ajans (AB Gençlik ve Eğitim Programları Dairesi Başkanlığı) ile programlara tam katılım için “Hazırlık Dönemi” görüşmelerine başlamış ve 15 Nisan 2004 tarihinde Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında imzalanan anlaşma ile de 1 Kasım 2004 tarihi itibariyle Türkiye’nin programlara tam katılımı resmen sağlanmıştır. mezun.com
Yurtdışında eğitimle ilgili bu konular da ilginizi çekebilir: /egitim/
Bilgi almak için lütfen ziyaret ediniz: /egitim/

ADS
5/5 - (6 votes)
(Toplam 233 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Related posts

Leave a Comment