Erasmus Değişim Programı

bayrak-tutan-ogrenciler

1. Erasmus Programı nedir?
Erasmus programı, Avrupa’daki yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile çok yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve akademik personel değişimi yapabilmeleri için hibe niteliğinde karşılıksız mali destek sağlamaktadır. İsmini, değişik Avrupa ülkelerinde hem öğrenci, hem de akademisyen olarak bulunmuş olmasından dolayı Rönesans Hümanizminin önemli temsilcilerinden biri olan Hollandalı bilim adamı Erasmus’tan (1469–1536) almıştır

2. Erasmus Öğrenci Değişimi Programı Ne Değildir?
1- Erasmus programı bir “yabancı dil öğrenme programı” değildir.
2- Erasmus programı tam anlamıyla bir “burs” programı değildir.
3- Erasmus programı bir “diploma” programı değildir.
4-Erasmus programı bir araştırma programı değildir

3. Erasmus Öğrenci Değişimi (Student Exchange) Kapsamında Desteklenen Etkinlikler Nelerdir?
Öğrenci ve öğretim görevlisi değişimleri,
Eğitim programlarının geliştirilmesine yönelik işbirlikleri,
Müfredat geliştirme projeleri (Curriculum Development-CD) sonucunda elde edilen bilgilerin
yaygınlaştırılarak uygulamada kullanılması,
Avrupa üniversitelerindeki bölüm ve/veya fakültelerin belirli bir alanda yaptıkları akademik
çalışmaları ortaklaşa yürütebilecekleri bilimsel platformların (Thematic Networks) oluşturulması,
Dil kursları ve yoğun programlar,
Avrupa Kredi Transfer Sisteminin (AKTS) yerleştirilmesi.

Bunu da oku :  Kimler Erasmus Öğrenci Değişim Sisteminden Yararlanabilir?

4. Erasmus Öğrenci Değişim Programının Amacı Nedir?
Programın amacı Avrupa Birliği ülkeleriyle aday ülkelerin yüksek öğretim kurumları arasındaki işbirliğini teşvik edip geliştirerek yükseköğretimde Avrupa boyutunu ön plana çıkarmaktır . Bu amaçla Erasmus programı kapsamında her yıl binlerce öğrenciye ve öğretim görevlisine eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir kısmını yurtdışında geçirme imkanı tanınmakta, bunun yanında ortak araştırma projeleri, yoğun programlar, müfredat geliştirme çalışmaları ve Avrupa çapında Tematik Ağların finansmanı sağlanmaktadır. Erasmus eylemi oluşturulurken hedefler arasında Avrupa’da yüksek öğrenimin kalitesini arttırmak, farklı kültürler ve yaşam biçimlerine karşı toleranslı yaklaşabilme becerisini geliştirmek ve
dünyanın en rekabetçi ekonomileri arasında Birlik olarak yer alabilmek için küreselleşme sürecinde istihdam piyasasının niteliklerine uygun eleman yetiştirebilmek amaçlanmıştır.

5. Erasmus Öğrenci Değişim Programın Kapsamı Nedir?
Erasmus kapsamındaki çalışmalar etkinlikler şu başlıklar altında toplanmaktadır: ,
A. ERASMUS 1: AVRUPA İŞBİRLİĞİ PROJELERİ
B. ERASMUS 2: ÜLKE MERKEZLİ FAALİYETLER
C. ERASMUS 3 – AKADEMİK UZMANLIK AĞLARI(THEMATİC NETWORKS – TN)

A. Erasmus 1: Avrupa İşbirliği Projeleri
Avrupa İşbirliği Projeleri kapsamında Müfredat Geliştirme ve Yoğun Programlar yer almaktadır. Bu faaliyetler için başvurular Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirdiği bir kuruma, doğrudan yapılmaktadır. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı başvuru-seçim-finansman aşamalarında hiçbir şekilde yer almamakta; ancak bilgilendirme amaçlı çalışmaktadır. Müfredat Geliştirme Projeleri((Curriculum Development Projects : CD) Yoğun Programlar (Intensive Programmes : IP) ve Dissemination Projects (Yaygınlaştırma Projeleri:DISS) bu kapsama girmektedir.

Bunu da oku :  Sokrates Değişim Programı

B. Erasmus 2: Ülke Merkezli Faaliyetler
Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimi ve bu değişimlere ilişkin yan faaliyetler (Değişimin Organizasyonu, Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi Çalışmaları, Erasmus Yoğun Dil Kursları) programlardan faydalanan ülkelerde kurulan “ulusal ajanslar” vasıtalarıyla yürütülmektedir. Bu faaliyetlerin başvurularının alınması, başvuruların değerlendirilmesi, kabul edilen faaliyetlere finansman sağlanması işleri ulusal ajanslarca yapılır.

C. Erasmus 3 – Akademik Uzmanlık Ağları(Thematic Networks – Tn)
Akademik Uzmanlık Ağı projeleri, ileriye dönük, yüksek öğretimin temel alanlarında bilimsel, eğitimsel ve kurumsal konularda stratejik yansımalar üzerinde çalışılması amacıyla geliştirilmiştir. Genel olarak bir Akademik Uzmanlık Ağının yüksek öğretim kurumları ve diğer ortaklar (akademik organizasyonlar, meslek kurumları) arasında bir işbirliği olduğu söylenebilir. Bir Akademik Uzmanlık Ağında Erasmus programına katılan bütün ülkelerim en az bir kurumla temsil edilmesi gerekmektedir. Ağın temel amacı seçilen akademik disiplin veya çalışma alanının kalite düzeyini yükseltmek ve Avrupa boyutunu tanımlamak ve geliştirmektir.
hurriyet.com.tr
Bilgi almak için lütfen ziyaret ediniz: /egitim/

(Toplam 128 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Related posts

Leave a Comment