Oturma İzni

göç idaresi kağıdı

Oturum İzni Nedir? İkamet İzni almak için gereken şartlar nelerdir? Oturum izni için nereye başvurmalıyım? Oturma izni nasıl uzatılır?

Ulusal hukuk ve uluslararası hukuk kurallarının uygulanmasında paralelliğin oluşturulması; insan hakkı ihlallerinin önüne geçilmesi ve insana yaraşır bir sistemin oluşturulması bağlamında önem taşımaktadır. Bu anlamda ülkemizde bulunan yabancılar çeşitli hak ve yükümlülüklere sahiptir. Oturma izinleri bu hak ve yükümlülükler çerçevesinde yabancıların ülkemizde kalışını yasal bir zemine oturtmaktadır.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa (YUKK’a) göre oturma izni Türkiye’de kalmak üzere verilen izin belgesini ifade etmektedir. Yetkili makamlar tarafından düzenlenen bu izin belgesi yabancıya ülkemizde geçici bir süreliğine ve belirli bir yerde yaşama hakkı sağlamaktadır. Kamusal düzenin sağlanması ve korunması açısından önem arz eden oturma izni; yabancının talepte bulunması, istenilen evraklarla başvurması ve talepte bulunduğu ikamet izni türünde şartları taşıması halinde düzenlenmektedir.

Türkiye’de vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancı uyrukluların ikamet izni almaları zorunludur.

1. Yabancılar İçin Kısa Dönem Oturma İzni
Kısa dönem oturma izni almak için Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancı uyrukluların ve Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracak yabancı uyrukluların, e-ikamet sisteminden yapılan başvurunun ardından aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Kısa dönem oturma izinleri en fazla ikişer yıllık süreyle verilmektedir. Oturma izni, altı ay içinde kullanılmaya başlanmadığında geçerliliğini kaybetmektedir.

1.1. İlk Başvuru
Oturma izni başvuru formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Dört adet vesikalık fotoğraf
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*
Temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler**
Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi
o Sosyal Güvenlik Kurumu’na genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
o Özel sağlık sigortası

Bunu da oku :  Özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlar

1.2. Uzatma Başvurusu
Oturma izni uzatma başvuruları, oturma izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her koşulda oturma izni süresi dolmadan önce yapılmaktadır.
Uzatma başvurusu için yabancı uyrukluların e-ikamet sisteminden oturma izni başvurusunda bulunmaları ve gerekli belgeleri tamamlayarak ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne posta yoluyla beş gün içerisinde göndermeleri gerekmektedir.

Oturma izni başvuru formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Önceki oturma izni belgesinin ibrazı
İki adet vesikalık fotoğraf
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*
Temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler**
Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi
o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

* Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancı uyruklular için gerekmektedir.
** Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracak yabancı uyruklular için gerekmektedir.

2. Yabancılar İçin Uzun Dönem Oturma İzni
Uzun dönem oturma izni almak için Türkiye’de en az sekiz yıl kesintisiz ikamet etmiş yabancı uyrukluların aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir:

2.1. İlk Başvuru
Oturma izni başvuru formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Önceki oturma izni belgesinin ibrazı
İki adet vesikalık fotoğraf
Başvuru sahibinin son üç yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından sosyal yardım almadığını gösteren belge
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan
Adli sicil kaydı
Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi
o Sosyal Güvenlik Kurumu’na genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
o Özel sağlık sigortası

Bunu da oku :  Konsolosluk Başvuru ve Randevu Durumu Sorgulama

Başvuru sahibinin Adres Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olduğunu gösteren belge

2.2. Uzatma Başvurusu
Uzun dönem oturma izni süresiz düzenlenmektedir.

12 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenlemelere göre, aşağıdaki şartlardan herhangi birini karşılayan yabancılar, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilir:

En az 2.000.000 ABD doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen
En az 1.000.000 ABD doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen
En az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen
En az 3.000.000 ABD doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen
En az 3.000.000 ABD doları tutarında devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen
En az 1.500.000 ABD doları tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı aldığı ve üç yıl süre ile elinde tuttuğu Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen

Bunu da oku :  Ulusal Marşlar

Türkiye’de Kalınacak Adres
Yabancı Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek zorunda olmakla birlikte yabancının Türkiye’de kalacağı adres, sabit bir adres veya konaklama tesisine ait adreslerden biri olabilir. Ancak her şekilde yabancının adres bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak deklare etmesigerekmektedir. Ayrıca ikamet izni belgesinin adrese ulaştırılabilmesi için adres, telefon numarası veya e-posta bilgilerinin güncel ve ulaşılabilir olması gerekmektedir.

Oturum izni süresi içerisinde adres bilgilerinin değişmesi halinde, 20 (yirmi) iş günü içerisinde il göç idaresi müdürlüğüne ve il nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğüne gerekli belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bilgi almak için lütfen ziyaret ediniz: /vize-pasaport/
Oturma izinleriyle ilgili detaylı bilgi: www.goc.gov.tr

(Toplam 272 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Related posts

Leave a Comment