Konsolosluk Başvuru ve Randevu Durumu Sorgulama

konsolosluk randevu

Konsolosluk Nedir? Konsolosluğun Görevleri Nelerdir? Konsolosluk Başvurusu Nasıl Yapılır? Konsolosluk Başvuru Randevusu Nasıl Sorgulanır? Konsolosluk randevu sistemi nedir?

Konsolosluk Nedir?
Bağımsız bir ülkenin, yabancı vatanlardaki yurttaşlarının yurttaşlıkla ilgili hizmetlerini görmek, devketine, o ülkenin siyasi ve ticari durumu üzerinde bilgi vermek, ülkesinin ticari çıkarlarını kollamak ve mallarını pazarlamak için büyük ticaret şehirlerinde kurduğu resmi dairedir. Konsolosluk işlerini yöneten kimselere de «konsolos» adı verilir.

Konsolosluğun Görevleri Nelerdir?
Konsolosluk görevleri aşağıdaki maddelerden oluşur:
a) Devletler Hukukunca kabul edilmiş sınıflar çerçevesinde gönderen Devlet’in ve bu Devlet’in uyruğu bulunan gerçek ve tüzel kişilerin çıkarlarını kabul eden Devlet’te korumak ve kollamak;

b) Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde, gönderen Devlet ile kabul eden Devlet arasında ticarî, ekonomik, kültürel ve bilimsel ilişkilerin gelişmesini kolaylaştırmak ve onlar arasındaki dostluk ilişkilerini teşvik etmek;

c) Kabul eden Devlet’in ticarî, ekonomik, kültürel ve bilimsel, hayat şartları ve gelişmeleri hakkında, her türlü kanuni yollarla bilgi edinmek ve bu hususlarda gönderen Devlet hükümetine rapor ve ilgili kişilere bilgi vermek,

d) Gönderen Devlet uyruklarına passport ve seyahat belgeleri ve keza bu Devlet’e gitmeyi arzu eden kişilere vize ve gerekli belgeler vermek;

e) Gönderen Devlet’in uyruğu bulunan gerçek ve tüzel kişilere yardım etmek;

f) Noter ve kişi halleri memuru sıfatiyle hareket etmek ve benzeri görevleri ve kabul eden Devlet’in kanun ve düzenlemelerine aykın olmadığı ölçüde bazı idarî mahiyetteki görevleri yapmak;

g) Kabul eden Devlet’in kanun ve düzenlemeleri uyarınca, gönderen Devlet’in uyruğu bulunan gerçek ve tüzel kişilerin bu Devlet’te mirasla ilgili
çıkarlarını korumak;

h) Özellikle haklarında bir velâyet veya kayyımlık söz konusu olduğunda gönderen Devlet’in uyruğu bulunan küçük ve gayri mümeyyizlerin çıkarlarını kabul eden Devlet’in kanun ve düzenlemeleriyle saptanmış sınırlar çerçevesinde korumak;

i) Kabul eden Devlet’te yürürlükte bulunan uygulama ve usuller saklı kalmak üzere, gönderen Devlet uyrukları kabul eden Devlet’te bulunmadıkları veya tamamen başka bir nedenle zamanında hak ve çıkarlarını koruyamayacak durumda oldukları takdirde, bu uyrukların hak ve çıkarlarının korunması amacıyla, kabul eden Devlet kanun ve düzenlemeleri uyarınca, geçici tedbirlerin alınmasını talep etmek için söz konusu uyrukları kabul eden Devlet mahkemeleri veya başka makamlar önünde temsil etmek veya uygun şekilde temsil edilmelerini sağlamak üzere tertibat almak;

j) Yürürlükteki uluslararası anlaşmalar uyarınca, veya böyle anlaşmalar bulunmadığı takdirde kabul eden Devlet’in kanun ve düzenlemelerine uygun olacak şekilde, adlî ve gayri adlî evrakı ulaştırmak veya istinabeleri yerine getirmek;

k) Gönderen Devlet’in uyrukluğunu taşıyan deniz ve nehir gemileri ile bu Devlet’te kayıtlı uçaklar üzerinde ve keza bunların mürettebatı üzerinde gönderen Devlet’in kanun ve düzenlemelerinde öngörülen kontrol ve teftiş haklarını kullanmak;

l) Bu maddenin (k) bendinde söz konusu gemi, vapur ve uçaklarla, bunların mürettebatına yardım etmek ve bu gemi ve vapurların seyahatı ile ilgili beyanları kabul etmek, geminin kâğıtlarını incelemek ve vize etmek ve kabul eden Devlet makamlarının yetkilerine hâlel getirmeksizin yolculuk sırasında vuku bulan olaylar hakkında soruşturma yapmak ve gönderen Devlet’in kanun ve düzenlemelerinin verdiği yetki ölçüsünde kaptan, gemi zabitanı ve tayfalar arasında her çeşit anlaşmazlıkları çözümlemek;

m) Gönderen Devlet tarafından bir konsolosluğa verilen ve kabul eden Devlet kanun ve düzenlemelerinin yasaklamadığı veya bu Devlet’in karşı çıkmadığı veya gönderen Devletle kabul eden Devlet arasında yürürlükte bulunan uluslararası anlaşmalarda belirtilen bütün diğer görevleri yapmak.

Konsolosluk Başvuru ve Randevu Durumu Sorgulama
Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşları Türk konsolosluklarında yapacak oldukları; Doğum ve Nüfusa Kayıt işlemleri, yeni kimlik kartı çıkartma işlemleri, askerlik işlemleri, ölüm işlemleri, noterlik işlemleri için almış olduğunuz randevuyu sorgulayabilirsiniz.

Konsololsuk randevu sistemi nedir?
Konsolosluk randevu sistemi ; Dışişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilmiş olup ,dünya genelinde hizmet veren tüm T.C Büyükelçilikleri ve T.C. Konsolosluklarından yapılacak işlemler için uygun tarih ve saat için randevu vermek, bazı işlemlerin uzaktan yapılmasını sağlamak , vatandaşların konsolosluklarda yapacakları işlemlerde ; izlenmesi gereken yol, gerekli belgeler ve ödenecek harç ve işlem bedelleri hakkında ayrıntılı bilgi vermek amacıyla kurulmuş online portaldır.

Konsololuk randevu sisteminden hangi işlemler için randevu alınabilir?
Konsolosluk randevu sistemi üzerinden vatandaşlar, bulundukları ülkelerdeki dış temsilciliklerimiz için ,Vatandaşlık , Nüfus, Askerlik, Noter, Pasaport, Doğum, Evlilik bildirimi, Seçim, Vize, Ölüm ve diğer konsolosluk işlemleri için randevu alabilirler. Bunun yanında bu işlemleri nasıl yapacakları ,gerekli belgeler ve ödenmesi gereken harçlar hakkında detaylı bilgiye ulaşabilir.

Konsolosluk randevu sistemi üzerinden alınacak tüm randevular ücretsizdir.Vatandaşlar her işlem için ayrı ayrı randevu alamak zorunda olup istedikleri zaman almış oldukları randevuları iptal edebilirler.

e-konsolosluk randevu sisteminden yaptırmak istediğiniz işlem türüne göre bulunduğunuz ülkelerdeki dış temsilciliklerimizden randevu alabilirsiniz. E-konsolosluk randevusu alabilmeniz için kimlik kartınızda T.C kimlik numarası yazılı olmalıdır.Aksi halde yeni nüfus cüzdanı için de randevu almanız gerekmektedir.

Almış olduğunuz randevularınıza ulaşmak için, lütfen T.C. Kimlik – Pasaport numaranızı girip ‘Ara‘ butonuna basınız.
Konsolosluk Başvuru ve Randevu Durumu Sorgulama için tıklayınız : konsolosluk.gov.tr

ADS
5/5 - (1 vote)
(Toplam 166 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Related posts

Leave a Comment