Çoklu veya Çifte Vatandaşlık

cifte vatandaslik pasaport

Çifte vatandaşlık nedir? Çoklu natandaşlık nedir? Çok vatandaşlık nasıl olur? Çifte vatandaş nasıl olunur? Çoklu veya çifte vatandaşlık mümkün müdür? Çifte vatandaş olma şartları nelerdir? Çoklu vatandaşlık kazanmanın şartları nelerdir? Kimler çifte vatandaş olabilir? Çifte vatandaşlık nasıl alınır? Çifte Vatandaşlığa Başvuru Sırasında Gerekli Belgeler Nelerdir? Çifte vatandaş olmanın avantajları nelerdir? Çoklu vatandaşlık almanın faydaları nelerdir?

Çoklu Vatandaşlık Nedir?
Bir Türk vatandaşının aynı anda bir veya birden fazla vatandaşlığa sahip olmasıdır. Herhangi bir nedenle bir veya birden fazla yabancı devlet vatandaşlığını doğumdan veya sonradan kazanan ve bu yolda yazılı olarak bildirimde bulunan Türk vatandaşı hakkında yapılacak inceleme sonucunda, aynı kişi olduğunun tespiti halinde nüfus kaydına çok vatandaşlığa sahip olduğuna dair açıklama yapılır.

Çifte Vatandaşlık Nedir?
Çifte Vatandaş; aynı anda 2 ülkede vatandaşlık hakkına sahip olan kişilere denir. Çifte vatandaş olmak bazı durumlarda para ile olabilir. Çifte vatandaş; kişinin ailesi ile gelebilen bir hak olabilir. Bir yerde belli bir süre yaşamış olma sonucunda da çifte vatandaş olma hakkı elde etmek mümkündür.

Bunu da oku :  Shengen Vizesi: Avrupa'ya Açılan Kapı

Çoklu veya çifte vatandaşlık mümkün müdür?
Evet,mümkündür.

5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu’nun 44. Maddesinde Çoklu Vatandaşlık şu şekilde düzenlenmiştir : “Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin, bu durumlarına ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak inceleme sonucunda kayden aynı kişiler olduklarının tespiti halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama yapılır.”

Çoklu vatandaşlık kazanmanın şartları nelerdir?
Çoklu vatandaşlık durumunda Nüfus Müdürlüğü’ne bildirim yapılması gerekmektedir. Bu bildirim sonucunda başka bir devletin vatandaşlığını kazanan kişilerin nüfus aile kütüklerine sahip oldukları çok vatandaşlığı ilişkin açıklama yapılmaktadır. Çok vatandaşlığa sahip olduğu halde bu yolda bildirimde bulunmayan Türk vatandaşlarının diğer devlet vatandaşlığı ile yapmış oldukları nüfus olayları, nüfus kayıtlarına işlenmemektedir. İlgili mevzuata ve nüfus müdürlüklerinden aldığım bilgilere göre yapılması gereken işlemler bilginize sunulmaktadır. Ayrıca Yunanistan vatandaşlığına özel bir durum da bulunmamaktadır.

1. Herhangi bir nedenle bir veya birden fazla yabancı devlet vatandaşlığını kazanan kişilerden ergin olanların kendileri, ergin olmayanların ise veli ya da vasisi yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise dış temsilciliklere yazılı bildirimde bulunur. Dış temsilciliklere çok vatandaşlığa ilişkin form dilekçe ile yapılan bildirim üzerine; kişiye ait form dilekçe ile belgeler, ilgilinin kaydına çok vatandaşlığa ilişkin gerekli açıklamanın yapılması için doğrudan kayıtlı olduğu yerin nüfus müdürlüğüne gönderilir.
Söz konusu bildirim yönetmelikte görüldüğü üzere başvuru ile değil, vatandaşlığı kazanma tarihinden itibaren ve vatandaşlığı kazandığını gösteren belge ile yapılabilecektir.

Bunu da oku :  Türkiye'nin Üye Olmadığı Uluslararası Örgütler

Çifte Vatandaşlığa Başvuru Sırasında Gerekli Belgeler Nelerdir?
✔ İlgiliye ait form dilekçe
✔ Nüfus cüzdanı örneği ve nüfus kayıt örneği
✔ Yabancı kimlik belgesinin Türkçe tercümesinin noter tasdikli örneği

Bildirim sırasında, nüfus cüzdanının veya örneğinin ve diğer devlet vatandaşlığının hangi tarihte kazanıldığını gösteren ve kişinin kimlik bilgilerini içeren belgenin ibraz edilmesi zorunludur.

2. Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan ve form dilekçe ile nüfus müdürlüklerine ya da dış temsilciliklere bildirimde bulunan Türk vatandaşlarının çok vatandaşlık işlemleri nüfus müdürlüklerince yürütülür.

cok-vatandas

3. Bildirim üzerine nüfus müdürlüğünce, ilgili kişilerin nüfus kayıtlarında yer alan adı, soyadı, doğum tarihi ve cinsiyet bilgileri ile sahip oldukları diğer devlet vatandaşlığını gösteren belgelerde yer alan kimlik bilgileri karşılaştırılır.

4. Yapılan karşılaştırma sonucunda kimlik bilgilerinin uyması halinde ilgili veri giriş formu düzenlenir ve nüfus kaydına gerekli açıklama yapılır. Çok vatandaşlığa ait bildirim formuna diğer olaylar kütüğünden numara verilir ve dayanak belgeleri ile birlikte muhafaza edilir.

Çifte vatandaşlık avatantajları nelerdir?
Çifte vatandaşlık sahibi kişiler genel olarak ülke seyahatleri sırasında sorun yaşamamaktadırlar. Örnek olarak Türkiye pasaportu ile sadece belirli ülkelere, herhangi bir vize almadan giriş yapabilirken, bir ABD pasaportu ile çok sayıda ülkeye sadece pasaportunuzu göstererek giriş yapabilmeniz mümkündür.

Bunu da oku :  Çifte Vatandaşlar Askerlikten Muaf mıdır?

Çifte vatandaşlığı bulunan kişiler, vatandaşlık sahibi olduğu ülkelerde emlak yatırımı veya iş yatırımı yapma şanslarına da sahipler.
Çifte vatandaşlık hakkında bilgi almak için ilgili ülke konsolosluklarına başvurunuz: /turkiye/turkiyedeki-elcilik-ve-konsolosluklar/

5/5 - (9 votes)
(Toplam 830 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Related posts

Leave a Comment