Kimler Erasmus Öğrenci Değişim Sisteminden Yararlanabilir?

derslikte-ki-ogrenciler

Erasmus programı Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliğine üye olmaya aday Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya için yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır.
Ülkelerin ilgili resmi kurumlarınca yüksek öğretim kurumu olarak kabul edilen üniversite, enstitü, akademi ve benzeri kurumlar, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğüne başvurarak Erasmus Üniversite Beyannamesi – EÜB (Erasmus University Charter – EUC) almaya hak kazandıkları takdirde, bu kurumların öğrenci ve akademik personeli Erasmus ve Hayatboyu Öğrenme programı kapsamındaki tüm faaliyetlerden faydalanabilir.

1. Erasmus Programından Yararlanmak İçin Ne Yapılması Gerekir?
Erasmus Programından yararlanmanın ön koşulu okuduğunuz bölüm ile Programa katılan bir başka ülkede bulunan bir üniversitenin ilgili bölümü arasında yapılmış bir kurumlararası anlaşmanın (Interinstitutional Contract) bulunmasıdır. Dolayısıyla Erasmus Programı vasıtasıyla yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrenciler öncelikle bölüm veya fakültelerindeki koordinatörleriyle görüşmeli ve yurtdışında değişime gidebilecekleri eğitim kurumları hakkında bilgi edinmelidirler.

Bunu da oku :  Work and Travel

2. Değişim Öğrencisi (Exchange Student) Olarak Seçilmek İçin Ne Gibi Özelliklere Sahip Olmam Gerekiyor?

A. Erasmus Değişim Öğrencisi Olma Kriterleri
1- Örgün eğitim veren, Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yüksek öğretim kurumunda öğrenci olunması.
2- Önlisans / lisans / yüksek lisans / doktora düzeyinde öğrenci olunması.
3- Önlisans ve lisans öğrencileri için 1. yılın tamamlanması. (hazırlık sınıfları dahil değildir)
4- Öğrencisi olunan bölüme ait kurumlararası anlaşma(lar) bulunması.
5- Ulusal Ajans’ın her yıl akademik yıl başlamadan önce belirlediği ulusal öncelikler ve kriterlere uygun olunması.
6- Daha önce Erasmus öğrencisi olunmaması (bir öğrenci ancak hayatında bir defa Erasmus öğrencisi olabilir).

B. 2007/2008 Akademik Yılı Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti İçin Genel Kriterler:
– Lisans öğrencileri için asgari 2.00 / 4.00 (70/100) not ortalaması
– Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için asgari 2.50 / 4.00 (75/100) not ortalaması
– Başvuran öğrencilerin başarı notu hesaplanırken akademik ortalamalarının %45’i, yabancı dil bilgilerinin %45’i ve mülakat sonuçlarının %10’u alınır ve en yüksek puanlı öğrencilerin seçilerek tercihlerine göre yerleştirilir

Yabancı dil düzeyini belirlemede kullanılacak yöntem, kurumun aynı kontenjan için başvuruda bulunan bütün öğrencileri için aynı kriteri kullanması kaydıyla, yüksek öğretim kurumlarının kendilerine bırakılmıştır.

Bunu da oku :  Almanca Dil Okulları

3. Partner Kurum Ne Demektir? Benim Okulumla İlişkisi Olmayan Bir Kuruma Gidemez Miyim?
Partner kurum, öğrenim görmekte olduğunuz eğitim kurumu ile Erasmus Programı çerçevesinde Kurumlararası Anlaşma (Interinstitutional Contract) vasıtasıyla eşleşmiş bulunan yabancı bir eğitim kurumudur. Değişim öğrencisi olarak bulunmak istediğiniz kurum ile kendi okulunuz arasında böyle bir antlaşma olmaması durumunda Erasmus fonundan finansal destek almanız mümkün olmaz.

4. Gideceğim Kurum İçin Harç Ödemem Gerekiyor Mu?
Hayır. Aslında Erasmus Programının öğrencilerimize sağladığı en önemli avantajlardan biri de bu, çünkü bizim üniversitemizin aksine, özellikle Batı Avrupa ülkelerindeki eğitim kurumlarında normal şartlar altında eğitim görebilmek oldukça yüksek eğitim ücretleri gerektirebiliyor

5. Erasmus Programından Ne Kadar Para Alabilirim?
Aylık Erasmus hibeleri akademik yıl başlamadan önce ulusal öncelik ve kriterlere göre Merkez tarafından belirlenmektedir.
2007 / 2008 akademik yılında 27 AB üyesi ülke yaşam standartları ve pahalılık endekslerine göre dört farklı gruba ayrılarak, her bir kategorideki ülkeler için aşağıdaki tabloda gösterilen hibe tutarlarının verilmesi uygun bulunmuştur. hurriyet.com.tr
Bilgi almak için lütfen ziyaret ediniz: /egitim/

(Toplam 83 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Related posts

Leave a Comment