Yurt Dışında Yaşayanlar Ne Zaman Oy Kullanacak?

oy_kullanma

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan YSK kararında, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında 7 Haziran Perşembe’den 24 Haziran Pazar’a kadar, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise 30 Haziran Cumartesi’den 8 Temmuz Pazar’a kadar oy kullanabilecekleri belirtildi.

YURTDIŞINDA OY KULLANACAKLAR
Ayrıca Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı vatandaşlar, bulundukları ülkede oy kullanma tarihleri ve gün sayısı farklılık göstermekle birlikte, ilk tur için 7-19 Haziran, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise 30 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde oy kullanabilecek.

Kararda, seçim takviminde belirtilen süreler içinde yeni seçmen sıfatını kazananlar ile yerleşim yerlerini değiştiren seçmenlerin Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne yazılabilmelerini sağlamak amacıyla ilan süresinin belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

GÜMRÜK KAPILARINDA VE YURT DIŞI TEMSİLCİLERLERDE OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
24 Haziran Seçimlerinde Yurt Dışında Yaşayanlar Ne Zaman Oy Kullanacak?
İşleyen Seçim takvimine göre Yurt Dışında Yaşayanların 7 Haziran itibariyle nerelerde oy verecekleri kesinleşti.

7 Haziran: Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek. Yurt dışı seçmenler için oy kullanılacak temsilcilik, tarih aralığı ve yer bilgileri “www.ysk.gov.tr” adresinden ilan edilecek.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde kullanılmak üzere ilan edilecek Yurt Dışı Seçmen Kütüğü, “Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Adres Kayıt Sistemi’nden alınan yurt dışında yerleşik ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtların, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra Yurt Dışı Seçmen Kütüğü haline getirilen listeler” olarak tanımlandı.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’nün 2 Mayıs Çarşamba TSİ 08.00’de www.ysk.gov.tr adresinden ilan edilmesi, 12 Mayıs Cumartesi TSİ 17.00’de de ilanın sona erdirilmesi kararlaştırıldı.

Kararda, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’nün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esaslarını Gösterir Genelge’ye yer verildi.

Buna göre, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce 30 Nisan Pazartesi’den önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden oy verme günü itibarıyla 18 yaşını dolduracak olan ve yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarına ait bilgiler alınacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan ölüm, vatandaşlığın kaybedilmesi veya kazanılması gibi olay bilgileri Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne işlenecek.

Oy verme günü itibarıyla silah altında olan er ve erbaşlara ilişkin bilgiler, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden, askeri öğrenciler ve yedek subay öğrencilerine ait bilgiler de Genelkurmay Başkanlığından alınarak bu kişilerin seçmen kütüğündeki kayıtları dondurulacak.

Askerliği nedeniyle daha önceden kayıtları dondurulanlardan oy verme günü itibarıyla terhis olacaklar var ise kayıtları “oy kullanabilir” hale getirilecek.

Ceza infaz kurumlarında bulunan taksirli suçlar dışındaki hükümlülere ait bilgiler (ceza infaz kurumundan firar edenler dahil) Adalet Bakanlığından alınarak kayıtları dondurulacak. Ceza infaz kurumlarında bulunması nedeniyle daha önceden kayıtları dondurulan hükümlülerden oy verme günü itibarıyla tahliye olacaklar var ise kayıtları “oy kullanabilir” olarak düzenlenecek

Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkumiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayanlarla, koşullu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak salıverilenler ile uzun süreli hapis cezası ertelenen veya 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 16’ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince infazı geri bırakılan hükümlülerin kayıtları dondurulmayacak.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 405 ve 406’ncı maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenlere ait bilgiler Adalet Bakanlığından topluca alınarak bu kişilerin kayıtları dondurulacak. Kısıtlılığı sona ermiş olanlar var ise kayıtları “oy kullanabilir” hale getirilecek.

Bunu da oku :  Vatandaşları Ulusal Kimlik Kartları İle de Ülkemize Girebilen Ülkeler Listesi

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalabileceği hususu dikkate alınarak, 8 Temmuz itibarıyla 18 yaşını dolduracak olanlar ile askerlikten terhis edilecekler ve kasıtlı suçtan hükümlü iken tahliye olacaklar dahil edilerek “8 Temmuz 2018 tarihinde oy kullanabilir.” şerhi düşülecek.

YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜ’NÜN İLAN EDİLMESİ, SÜRESİ VE SONLANDIRILMASI
Yurt dışında yaşayan ve seçmen niteliğini taşıyan Türk vatandaşlarının Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ndeki kayıtları Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce “www.ysk.gov.tr” adresinde 2 Mayıs Çarşamba TSİ 08.00’de ilan edilecek. Ayrıca ilana ilişkin duyuru Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunca (TRT) yapılarak, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yurt dışı temsilciliklerde de duyurulacak.

İlan süresince vatandaşlar ysk‘nın web sitesinde ki “Yurt Dışı Seçmen Sorgulama” sayfasından kütüğe kayıtlı olup olmadıklarını kontrol edebilecekler.

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’nün ilanı 12 Mayıs Cumartesi TSİ 17.00’de sonlandırılarak tutanak altına alınacak. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular, ilçe seçim kurulları, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu ve dış temsilciliklerce kabul edilmeyecek.

İLAN SÜRESİ İÇİNDE YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜ’NE YAZILACAK SEÇMENLER
Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt dışı olduğu halde, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’nde ismi bulunmayanlar ile kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri değişikliği yapmak isteyen seçmenler, askı süresi içinde dış temsilciliklere başvurarak “adres beyan formu” doldurmak zorunda olacak.

Temsilciliklerce “Konsolos.Net” sisteminden adres tescili yapılan seçmene ait “adres beyan formu” taranarak, YSK tarafından belirlenen yöntem ile Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna gönderilecek. Dış temsilcilikler, kendi görev çevresi dışında yerleşim yeri beyan eden seçmenlerin düzenleyecekleri “adres beyan formu” hakkında da bu kapsamda işlem yapacak.

Yerleşim yeri yurt dışı olanlardan askı süresi içinde yurt içinde bulunanların, en yakın nüfus müdürlüğüne pasaportları ile birlikte müracaat ederek “adres beyan formu” doldurmaları ve adres tescil işlemini yaptırmaları zorunlu olacak.

Nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı “adres beyan formu”nun bir örneği ve eklerini Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına ya da bulundukları yer ilçe seçim kurullarına verenlerin kayıtları yapılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öğrenci olan seçmenlerden pasaportu bulunmayanların, bu ülkede okuduğuna dair öğrenci kimliği ve geçerli kimlik belgesi ile başvurmaları halinde işlemleri de bu çerçevede gerçekleştirilecek.

Askerlikten terhis olmasına ya da asteğmenliğe atanmasına nasbedilmesine rağmen ilan edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde kaydı bulunmayanların, terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belge veya görev belgeleri ile dış temsilciliklere veya Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına doğrudan ya da ilçe seçim kurulları aracılığıyla başvurmaları üzerine kayıtları yapılacak.

Kesinleşmiş mahkeme kararıyla kısıtlı olup da, kısıtlılık hali sona erenler ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 408’inci maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşenlerin, kararı veren mahkemeden alacakları onaylı karar örneği ile dış temsilcilikler aracılığıyla veya Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına doğrudan ya da ilçe seçim kurulları aracılığıyla başvurmaları üzerine kayıtları gerçekleştirilecek.

Türk Medeni Kanunu’nun 407’nci maddesinde belirtilen; “Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olan her ergin kısıtlanır.” hükmü uyarınca kısıtlanan hükümlünün kısıtlılık hali, aynı kanunun 471’inci maddesindeki; “Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkumiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar.” hükmü gereğince hapis hali sona ermekle kısıtlılık hali de sona ermesi sebebiyle seçmen olabilecek kişiler tarafından yapılan başvurulardan Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca kabul kararlan verilenler, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne işlenecek. Söz konusu başvurular tahliye kararına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak belgenin ibrazı ile yapılabilecek.

Türk Medeni Kanunu’nun 405 ve 406’ncı maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama karan bulunanlar, mahkemeden alacakları “kısıtlılığın sona erme kararı” ile müracaat etmeleri halinde seçmen listelerine eklenerek oy kullanabilecek.

Bunu da oku :  Özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlar

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıt veya değişiklik için posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacak.

İLAN SÜRESİ İÇİNDE YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜ’NE YAZILAMAYACAK OLANLAR
Türk Medeni Kanunu’nun 405 ve 406’ncı maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenler, seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarından Adres Kayıt Sistemi’nde yer almayanlar 5490 sayılı kanunun 50’nci maddesi hükmü gereği askı süresi içinde “adres beyan formu”nu doldurmadıkları sürece, izinli olsalar bile silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (yedek subay öğrencileri dahil) ve Türk vatandaşlığını kaybedenler kütüğe yazılamayacak.

ADRES KAYIT SİSTEMİ’NDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN SEÇSİS’E İŞLENMESİ
Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’nün ilanının sonlandırılmasından sonra ilan süresi içinde Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı kararı ile yapılan değişiklik ve düzeltme işlemleri “Seçmen Yurt Dışı Adres Güncelleme” ekranı aracılığı ile SEÇSİS veri tabanına 21 Mayıs Pazartesi saat 17.00’ye kadar işlenecek.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde kayıtlan olmakla beraber; silah altında bulunan er ve erbaşların, askeri öğrencilerin (yedek subay öğrencileri dahil), kesinleşmiş mahkeme kararlarına (tenfiz edilenler dahil) göre kısıtlı olan seçmenlerin, taksirli suçlar dışında kasıtlı suçlardan ceza infaz kuramımda bulunan hükümlülerin (ceza infaz kurumundan firar edenler dahil), Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu anlaşılanların kayıtları, 21 Mayıs Pazartesi 17.00’ye kadar SEÇSİS ekranı kullanılarak Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun kararı dondurulacak.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde kayıtlı bulunan seçmenlerden, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alman nüfus olay bilgisine göre kayıtlan silinmesi gerekenlerin kayıtlan, seçmen kütüklerinin kesinleşme tarihinden bir gün öncesi olan 21 Mayıs Pazartesi saat 17.00 itibarıyla Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce silinecek.

YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜ’NE İTİRAZLAR
İlan edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne; seçmenler, Cumhurbaşkanı adayları veya yetkilendirdiği kişiler ve siyasi partilerin genel merkezlerince görevlendirilenler ilan süresi içinde itiraz edebilecek.

Cumhurbaşkanı adayları adına itiraza yetkili kişiler, dilekçelerine yetki belgelerini eklemek suretiyle itirazda bulunabilecek.

Siyasi partiler, mühürlü ve imzalı bir yazıyla partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına bildirecek.

Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partiler adına itiraza yetkili kılınan kişiler; Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı tüm seçmenler ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu anlaşılanlar (askeri öğrenci, ölü, kısıtlı, seçmen yaşına ve ehliyetine sahip olmayan kişilerin yazımı) ile ilgili olarak; seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlar ise ancak kendileriyle ilgili olarak itirazda bulunabilecek.

Yazılı itirazlar ile bu işler için düzenlenecek tutanaklardan hiçbir suretle resim ve harç alınmayacak.

İtirazlar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına doğrudan veya ilçe seçim kurulları ya da konsolosluklar aracılığıyla Seçim Takvimi’nde belirtilen süre içinde yazılı olarak yapılacak. Kimliğini ispat edemeyenlerle, delil ve gerekçe göstermeyen ve bunları itiraz dilekçesine eklemeyenler ile süresinde yapılmayan itirazlar incelenmeyecek ve bu sebeple incelenmediği tutanağa yazılacak.

Bunu da oku :  Çalışma izni uzatma başvurusu

Kimliğin ispatında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim, savcı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden birine itibar edilecek.

Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri kimliğin tespitinde geçerli olmayacak. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşımayan kimlik belgelerine itibar edilmeyecek. Seçmenin bulunduğu ülke makamlarınca düzenlenmiş kimlik belgeleri de kimliğin tespitinde geçerli kabul edilmeyecek.

Listelere, Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi parti adına yapılan itirazlarda ise itiraz eden kişinin yetkili olduğuna ilişkin belgesi olup olmadığına bakılacak. Yazılı itirazlarda belirtilen koşullar aranacak ve deliller itiraz dilekçesine eklenecek.

İtiraz dilekçesinin alındığına ve hangi tarihte itirazın yapıldığına dair itiraz edene bir alındı belgesi verilecek. İtiraz dilekçesi, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanına veya ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, bunların bulunmaması halinde ise o yer nöbetçi Cumhuriyet savcısına da verilebilecek. İlçe seçim kurulu başkanları veya Cumhuriyet savcısı itiraz dilekçesinin kaydını yapmak suretiyle dilekçeyi hemen Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderecek.

İlan süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren Yurt Dışı Seçmen Kütüğü, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce SEÇSİS Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden erişime açılacak.

Ayrıca talepleri halinde bu değişiklikler elektronik ortamda hazırlanıp, Cumhurbaşkanı adaylarına ya da yetkili kıldığı kişiye ve aynca siyasi partilerin genel merkez yetkililerine tutanak karşılığında elden teslim edilecek.

İTİRAZLARIN KARARA BAĞLANMASI VE YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜ’NÜN KESİNLEŞTİRİLMESİ
Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne karşı yapılan itirazlar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca 18 Mayıs Cuma günü karara bağlanacak.

Bu karara karşı 19 Mayıs Cumartesi saat 15.00’e kadar Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığına yapılan itirazlar, Ankara İl Seçim Kurulu tarafından 19 Mayıs Cumartesi saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.

Bu kararlara karşı 20 Mayıs Pazar saat 17.00’ye kadar YSK’ya yapılan itirazlar aynı gün saat 23.59’a kadar kesin olarak karara bağlanacak. Gerekli kayıt ve düzeltme işlemleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Mayıs Pazartesi saat 17.00’ye kadar yapılacak ve 22 Mayıs Salı günü Yurt Dışı Seçmen Kütüğü kesinleştirilecek.

5 Haziran Salı günü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanlar, Adalet Bakanlığından alınan bilgilere göre kısıtlılar, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre silah altında bulunanlar hakkında Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce sandık seçmen listelerine “oy kullanamaz” şerhi düşülecek.

Aynı işlem Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde 28 Haziran Perşembe günü itibarıyla tekrarlanacak.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne yazılmak için ilan süresi içinde başvurduğu ve kütüğe kaydedilmesine karar verildiği halde kesinleşen kütükte ismi yer almayan seçmenlerin, kütüğün kesinleşmesine bakılmaksızın kütüğe ilave edilmelerine Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu tarafından karar verilecek ve gereği Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce yerine getirilecek.

(Toplam 84 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Related posts

Leave a Comment