Vatansızlık nedir?

Vatansızlık (Haymatlosluk) hiçbir ülkenin vatandaşı olmama durumudur. Kişiler değişen yasaların geçiş döneminde hak kaybına uğramak, yanlış hukuki uygulamalar ya da suç işlemek suretiyle vatansız kalabilmektedir.
Vatansız kişilerin statüleri, çalışma koşulları ve toplumsal durumlarına ilişkin hukuksal düzenlemeler ile bu konulara ilişkin önlemler, Birleşmiş Milletler’in (BM) düzenlediği bir konferansta kabul edilen 28 Eylül 1954’te New York’ta imzalanan ve 6 Haziran 1960 tarihinde yürürlüğe giren “Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme” ile belirlenmiştir.

Vatansız kişi terimi ve vatansızlık statüsü
Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme’de, “Vatansız kişi” teriminin tanımlanması ve bu kişilere ilişkin kişisel statünün belirlenmesi konusunda aşağıdaki ifadeler yer almaktadır.
“Vatansız Kişi” teriminin tanımı: Bu Sözleşme’nin amaçları çerçevesinde “vatansız kişi” terimi, kendi yasalarının işleyişi içinde hiçbir Devlet tarafından vatandaş olarak sayılmayan bir kişi anlamına gelir.

Kişisel statü
Vatansız bir kişinin kişisel statüsü daimi ikametgahının ait olduğu ülkenin kanununa, ikametgâhı yoksa oturduğu ülkenin kanununa göre düzenlenir.
Vatansız bir kişi tarafından daha önce elde edilen ve kişisel statüye ilişkin olan haklara, özellikle evliliğe bağlı haklara, her sözleşmeci Devlet tarafından eğer bu gerekliyse, söz konusu devletin yasalarının gösterdiği koşulları yerine getirmek kaydıyla, saygı gösterilir. Ancak, söz konusu hakkın, kişi vatansız olmasaydı o devletin yasaları tarafından tanınacak haklar arasında bulunması gereklidir.gocmenburo.com
Bilgi almak için lütfen ziyaret ediniz: /resmi-isler/

5/5 - (3 votes)
(Toplam 252 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Related posts

Leave a Comment