Özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlar

Türkiye yatırım

“Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik” kapsamında çalışma izinleri özel hükümlere tabi tutulmuş ve çalışma izinlerinin daha kolay şekilde verilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsam dışındaki doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek personel için talep edilen çalışma izin başvuruları yukarıda belirtilen genel hükümlere (4817 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri) tabidir.

Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin kapsamını iki temel şart belirler:

 • Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar (irtibat büroları dâhil)
 • Yabancı uyruklu kilit personel
 • .
  Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar; 4875 sayılı kanun kapsamına giren ve aşağıdaki şartların en az birini sağlayan şirket veya şubeyi ifade eder (2016 yılı değerleri):

 • Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 1.283.974 Türk lirası olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl cirosunun en az 96,5 milyon Türk Lirası olması
 • Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 1.283.974 Türk lirası olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl ihracatının en az 1 milyon ABD doları olması
 • Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 1.283.974 Türk lirası olması kaydıyla, şirket veya şubede son yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumu’na kayıtlı en az 250 personelin istihdam edilmesi
 • Şirket veya şubenin yatırımda bulunacak olması halinde, öngörülen asgari sabit yatırım tutarının en az 32,1 milyon Türk lirası olması
 • Ana şirketin merkezinin bulunduğu ülke dışında en az bir ülkede daha doğrudan yabancı yatırımı bulunması
 • Bunu da oku :  Vatandaşlığa Başvurabilmek için Gereken Yeterlilikler

  .
  Kilit personel; Türkiye’de kurulu bulunan ve tüzel kişiliğe sahip bir şirketin, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlayan personelidir:
  a) Aşağıdaki alanlardan en az birinde görev alan veya bu konularda yetki sahibi; şirket ortağı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, şirket müdürü, şirket müdür yardımcısı ve benzeri mevkilerde görev yapan kişi

 • Şirketin üst yönetiminde ya da yürütme pozisyonunda çalışmak
 • Şirketin tamamını veya bir bölümünü yönetmek
 • Şirketin denetçilerinin, idari veya teknik personelinin işlerini denetlemek veya kontrol etmek
 • Şirkete yeni personel almak ya da mevcut personelin işine son vermek veya bu konularda teklif yapmak
 • .
  b) Şirketin hizmetleri, araştırma cihazları, teknikleri ya da yönetimi için temel sayılan bilgiye sahip kişi

  c) İrtibat bürolarında, yurt dışındaki ana şirket tarafından adına yetki belgesi düzenlenen en fazla bir kişi

  Yabancıların Çalışma İzninde Harç : 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince yabancılara verilecek çalışma izin belgeleri harca tabidir. Çalışma izin talebinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca uygun görülmesi halinde verilecek izin süresine göre harç yatırılması gerekmektedir. Harç tutarları, her yıl yeniden değerleme oranı temel alınarak belirlenmekte ve Resmi Gazetede yayımlanmaktadır.
  Bilgi almak için lütfen ziyaret ediniz: /turkiye/turkiyede-calisma-izni/
  Çalışma izinleriyle ilgili detaylı bilgi: www.csgb.gov.tr

  (Toplam 106 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

  Related posts

  Leave a Comment