Türkmenistan Vatandaşlığı

Türkmenistan Vatandaşlık Kanunun 12. Maddesi gereği, Türkmenistan vatandaşlığına kabul edilebilmek için Kanunun aradığı şartları sıralamaktadır.

Kanun öncelikle, Türkmenistan Vatandaşlığına kabul edilmek için başvuracak kişinin 18 yaşını doldurmuş olmasını ve mümeyyiz olması şartını koşmaktadır. Bu kişilerin yazılı dilekçesine istinaden aşağıdaki gösterilen kriterler mevcutsa vatandaşlığa kabul edilebilir.

Kanunun Öngördüğü Şartlar:

Türkmenistan Anayasasını ve Kanunlarına uymaya riayet ederse;
Türkmenistan Resmi Dili olan Türkmenceyi anlaşabilecek derecede konuşabiliyorsa;
Son 5 (beş) yıl zarfında Türkmenistan sınırlarında daimi ikamet ediyor ise;
Türkmenistan’da ekonomik açıdan yaşamını sürdürebileceğine dair hukuka uygun bir kaynağı var ise;
Türkmen hukuku, vatandaşlık için istisnai durumlar haricinde 5 yıllık daimi ikamet şartını aradığı görülmektedir. Kanun eğer, vatandaşlığa başvuran kişi bir senenin devamında toplamda 3 ayı geçmeyecek şekilde yurt dışında bulunduysa, 5 yıllık daimi ikamet şartı için süre hesaplanırken, “daimi” şartının ihlal olmayacağını kabul etmektedir. (m.12/1.4). Ancak Kanunun 34. Maddesi buna istisna getirmektedir.

Yeni Kanunun 12/2 maddesine göre, bazı kişiler için 5 yıllık daimi ikamet şartı aranmayabilir veya bu süre daha kısa şekilde belirlenebilir.

Daimi İkamet Şartı Aranmayan veya Kısaltılan Kişiler:

Türkmenler ve onların nesilleri (çocukları, torunları ve diğerler)
Türkmenistan’da yakın akrabası olan ve daimi yaşamak amacıyla gelen eski SSCB vatandaşları;
Türkmenistan’a değerli hizmet eden, ilimde, teknikte, kültürde, sporda yüksek dereceler kazanan veya Türkmenistan’ın menfaatine olan mesleği veya uzmanlığı olan;
Türkmenistan vatandaşlığına eskiden hukuku olan kişiler
Kaçaklar;
Türkmenistan’ın kanunu veya uluslararası sözleşmeler uyarınca mültecilik statüsü verilen kişiler;
Türkmenistan sınırlarında daimi ikamet eden, ancak, bu sınırlardan mecburi göç ettirilen ya da siyası veya dini düşüncesi ile takip edildiği için Türkmenistan’ın sınırlarından giden kişiler ve onların nesilleri;
Yeni Kanun bazı özel durumlarda, Türkmenistan’ın Devlet Başkanının Kararı ile, Kanunun 12/1,1 (Anayasaya ve Kanuna uymak ve saygı göstermek) maddesine uyan kişilere vatandaşlık verilebileceğini belirtmektedir.

Yukarıda açıklanan hususlar, 18 yaşını dolduran ve mümeyyiz kişiler içindir. Doğumla vatandaşlık kazanmanın şartları daha önceki Bültenlerimizde incelenmişti. Doğumla Türkmenistan vatandaşlığını kazanmayan, ancak, daha sonra anne-babasının Türkmenistan vatandaşlığına geçmesi ile Türkmenistan vatandaşlığını kazanabilecek kişilerin durumu ve Kanunun diğer hususlarını incelemeye devam edeceğiz.
Av.Dr. Döwran ORAZGYLYJOW

Detaylı bilgi için: Türkmenistan Konsolosluğu

(Toplam 298 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)