Mısır Vatandaşlığı

Yabancı uyruklu şahsın vatandaşlığının değerlendirilerek sonuçlandırması uzun ve karmaşık bir süreçtir. Mısır vatandaşlığı için ilk olarak başvuru sahibinin uzun süreli ikamet iznine sahip olması gereklidir. Mısır ikamet izni talebi için ilgili diplomatik temsilciliğe ibraz edilmesi gereken asgari evraklar arasında uzun süreli vize talep dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, biyometrik fotoğraf, 10 yıldan eski olmayan pasaport, başvuru sahibi evliyse evlilik tescil belgesi, başvuru sahibinin ebeveynlerinin doğum belgeleri ve evlilik cüzdan nüshası da bulunmaktadır. Mısır uzun süreli ikamet izni başvurularında bu evrakların dışında bireysel duruma göre Mısır Konsolosluğunun ek evrak talebinde bulunabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Uluslararası insan hakları hukukuna dayalı olarak Mısır vatandaşlığına geçme hakları genişletilmiş, uyrukluk, etnik köken ve vatandaşlık arasındaki net ayrımlar kalkmıştır. Bu yasaların eklenmesiyle Mısır uyruğuna sahip olmayan kişi Mısır vatandaşlığına; aile birleşimi yasası kapsamında gerçekleştirdiği evlilikle, babanın kökeniyle, beş (5) yıldan fazla Mısır’da yasal olarak ikamet ederek ve/veya çalışarak, Mısır Devlet’inin asgari ve ekonomik olarak kalkınmasına hizmet edecek çeşitli görevlerde bulunarak geçebilmektedir.

Mısır’da yaşayan göçmenlerin Mısır vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen farklı prosedürler mevcuttur. Kişinin Mısır’da bulunma nedeni, oturma süresi ve oturma izninin derecesi gibi kriterler, göçmenin Mısır vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğini belirlemesi bakımından önemlidir. 5 yıl yasal olarak Mısır topraklarında yaşayan, Mısır’ın her türlü insani haklarından faydalanan, yaşamsal hakları yaşadığı devletin yasalarına göre belirlenmiş, ülke sınırları içerisinde hayata tutunabilmiş, Mısır Devleti’nin vatandaşlık şartlarını karşılayan yabancı uyruklu her birey Mısır vatandaşlığı başvurusunda bulunabilir.

Mısır göçmenlere vatandaşlık hakkı tanıyan Arap ülkelerinden biridir. Beş yıl yasal ikamet eden kişilere vatandaşlık hakkı tanıyan Arap ülkeleri arasında Mısır da vardır. DRC tarafından kabul edilen 2004 uyrukluk yasası uyarınca vatandaşlığa kabul başvuruları Bakanlar Kurulu tarafından değerlendirilmektedir. Arap ülkelerinde vatandaşlık için başvuru şahsen gerçekleştirilmelidir. Mısır vatandaşlık şartnamesinde başvuru sahibinde aranan asgari şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Mısır vatandaşlığına geçmek için aranan asgari şartlar; kişinin güncel olarak kullabildiği, Arapça dil yeterliliğine sahip olması, Arapça olarak kendini sorunsuz bir şekilde ifade edebilmesi ve yazabilmesidir. Ayrıca kişinin adli sicilinin temiz olması, geçmişinde bir ulusu tehdit edebilecek, kamu düzenini etkileyebilecek bir vukuata dahil olmaması gerekmektedir. Mısır vatandaşlığına geçen kişiyi devlet Mısır Vatandaşlık yasalarına göre güvence altına alır. Ayrıca Mısır vatandaşı olan kişi ülke içinde kalıcı ikamet hakkına, oy kullanma, seçilme ve kamu görevine atanmak hakkına, kamu hizmetlerinden faydalanma hakkına sahip olmaktadır. Ülke sınırları dışındayken Mısır Devleti’nin diplomatik koruma hakkından faydalanabilmektedir. Mısır vatandaşlığına geçme kişinin özgür iradesiyle karar vermesi gereken bir durumdur. Yasal olarak Mısır vatandaşlığına geçmenin birden fazla yolu vardır:

Doğumdan Kazanılan Organik Vatandaşlık: Doğumdan elde edilen organik vatandaşlık sonradan kazanılamamakta, doğumla birlikte kişiye doğrudan geçmektedir.

Kökenden Dolayı Mısır Vatandaşlığı Hakkı: Bir kişinin doğum yerine bakılmaksızın babasının ve/veya annesinin vatandaşlığı üzerinden vatandaşlık hakkı tanınmasıdır.

Aile Birleşimi Yoluyla Vatandaşlık Hakkı: Bir Mısır vatandaşıyla evlilik ile kazanılan vatandaşlık talebi bu kategori dahilinde değerlendirilmektedir. Mısır vatandaşı olan babanın yetişkin çocukları da Mısır vatandaşlığı için başvuru yapabilmektedir.

Oturum ve Çalışma ile Edilen Vatandaşlık: Ülkeden ülkeye değişen vatandaşlık hukukuna göre “alışılmış ikamet” süresi farklılık göstermektedir. Mısır vatandaşlığı için alışılmış ikamet süresi, beş yıl kesintisiz olarak Mısır Devleti sınırları içinde ikamet etmiş olmaktır. “Alışılmış ikamet” tanıma göre kişinin kan bağı olmasa da en güçlü kişisel bağlarının ikamet ettiği ülkede bulunması gerekir. Vatandaşlık hukukunda kişisel bağ diye adlandırılan kişinin o ülkeye olan bağlılığının ikna edici nedenleri olarak görülen bağların kalıcı nitelikte olması gerekmektedir. Mısır’da beş yıldır ikamet eden kişinin Mısır’da kendine ait bir evinin olması ya da uzun süreli kira sözleşmesine sahip olması, düzenli gelirinin olduğu bir işe sahip olması kişisel bağ tanıma girebilir.

Mısır’da yasal olarak belli bir süre ikamet eden oturum izni sahipleri statülerine bağlı olarak ve başvuru prosedürlerini eksiksiz olarak yerine getirerek Mısır vatandaşlığı için başvuruda bulunabilirler. Mısır vatandaşlığına geçişte vatandaşlık şartnamesine olan uygunluk da göz önünde bulundurulmalıdır. Mısır vatandaşlığına başvuruda bulunacak kişi geçerli göçmenlik kartına; temiz adli sicil kaydına, Mısır’da yasal ve geçerli bir ikamet adresine sahip olmalıdır. Mısır’da 5 yıl yasal olarak ikamet etmiş ve çalışmış olan kişi vatandaşlık başvurusunda bulunabilir. Mısır vatandaşlığına geçişte ortak paydaların belirlenebilmesi, başvuruda bulunan kişinin Mısır kültürüne uyum sağlayabilmesi, kendi geçimini sağlayabilecek bir gelire sahip olması, Mısır’da belli bir süre yaşamış, ülkenin yaşam standartlarını benimsemiş olması, Mısır vatandaşlığı için gerekli koşulların yerine getirilmesi ülkeye temel uyum şartlarından birkaçıdır. Tüm vatandaşlık ve Mısır pasaport prosedürleri Mısır İçişleri Bakanlığı, Göçmenlik ve Vatandaşlık Dairesi (TDINA) büroları ve diplomatik temsilcilikler tarafından yürütülmektedir. Mısır vatandaşlığı konusundaki güncel bilgileri ve izlenmesi gereken detaylı prosedürler için Mısır Konsolosluğuna veya Göçmenlik ve Vatandaşlık dairesine danışılmalıdır.

(Toplam 115 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)