YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

seçmen sorgulama

YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? (Nerede oy kullanacağım?) 24 Haziran seçimi için geri sayım başladı. Seçmen Kütüğü askı listeleri bugün askıya çıktı. Peki seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? Askı listelerinin; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Adres Kayıt Sistemi’nden alınan Türkiye’de ikamet eden ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtların, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra askıya çıkarılan listeler olduğu belirtildi. Bu kapsamda, yerleşim yeri değişikliği nedeniyle seçim çevresi değişen ilçe seçim kurullarınca, güncelleştirme ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi ile sandıkların numaralandırılması işlemleri yeni durum esas alınarak yapılacak.…

Read More