Mülteci, Göçmen, Sığınmacı Arasındaki Farklar

alacakaranlikta yuruyen insanlar

Ülkemizde yurt dışından gelenlere, ikamet edenlere ne denmesi gerektiği bazen kafa karıştırabiliyor. Bu durum Türkiye’deki hukuk sisteminden kaynaklanıyor. Uluslararası hukukta mülteci (refugee), sığınmacı (asylumseeker), göçmen (immigrant) terimleri kullanılıyor. Türkiye’de ise Avrupa dışından gelenlere mültecilik hakkı verilmiyor ve sığınmacı terimi hukuk sisteminde yer almıyor. Önce uluslararası tanımlara bakalım. Mülteci kime denir? Uluslararası hukukta “mülteci” kavramı, vatandaşı olduğu ülke dışında olan ve “ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncesi nedeniyle zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu” için vatandaşı olduğu ülkeye dönemeyen veya dönmek istemeyen kişileri ifade etmektedir. Mülteci statüsü…

Read More