Türkiye’nin üye olduğu uluslararası kuruluşlar

Bölgesinde ve dünyada söz sahibi olma iddiasını her zaman taşıyan Türkiye Cumhuriyeti, geçmişten günümüze birçok önemli kuruluşa da üye olarak destek veriyor. İşte bu kuruluşların en önemlileri;

NATO (Kuzey Atlantik Paktı):
NATO, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyetler Birliği’ne karşı kurulan bir savunma ittifakıdır. Kuruluş tarihi 4 Nisan 1949’tur. 28 üyesi bulunan NATO’ya, Türkiye 1952 yılında kabul edilmiştir.

AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı):
1970’li yıllarda soğuk savaş koşullarında kurulmuştur. Amacı, Avrupa’nın bölünmüşlüğüne son vermektir. Çalışmaları 1973’de başlayan teşkilatın kuruluşu 1975 yılında olmuştur. 33 Avrupa ülkesi, ABD ve Kanada Helsinki Nihai Senedi’ni imzalamıştır.

EİT (Ekonomik İşbirliği Örgütü):
EİT, Türkiye, İran ve Pakistan arasında 1985 yılında kurulmuştur. Örgüte, sonradan Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan katılmıştır.

G-20 (Ekonomisi Gelişmiş ve Gelişmekte Olan 20 Ülke):
Küresel ekonomiyi geliştirmek ve mali sistemi küresel krizlere dayanıklı hale getirmek amacıyla 1999 yılında kurulmuştur. Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkiye, İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği üyeleridir.

OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü):
OECD, 1961 yılında faaliyete başlamıştır. Öncesinde faaliyet gösteren Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı’nın devamı olduğunu söylemek mümkündür. Türkiye dahil 31 üyesi bulunmaktadır.

KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü):
1992 yılında İstanbul Zirvesi Bildirisi ile kurulmuştur. Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya, Sırbistan, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan olmak üzere toplam 12 üyesi bulunmaktadır.

D-8 (Gelişmekte Olan 8 İslam Ülkesi):
1997 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Üye ülkeler Türkiye başta olmak üzere İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya’dır.

İKO (İslam Konferansı Örgütü):
1969 yılında Fas’ta kurulan örgütün merkezi Cidde’dir. Türkiye dahil 57 üyesi vardır.

Avrupa Konseyi:
1949 yılında 21 Batı Avrupa ülkesi tarafından insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak için kurulmuştur. Konsey, üye ülkeler arasında ekonomik ve sosyal ilişkileri sağlamayı amaçlar.
Avrupa Konseyi’nin organları arasında Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, Avrupa İnsan Hakları Divanı ve Kültürel İşbirliği Konseyi bulunur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi’nin adli koludur. Mahkemenin merkezi Fransa’nın Strasbourg kentidir.

BM (Birleşmiş Milletler):
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünyanın barış ve güvenliğini sağlamak amacıyla 1945 yılında kurulmuştur. 192 üyeli kuruluşun merkezi New York’tur.
Konseyin yürütme organı, Güvenlik Konseyi’dir. Daimi üyeleri ABD, Çin, İngiltere, Fransa ve Rusya’dır. Daimi üyelerin veto hakları bulunmaktadır. Konseyin 10 geçici üyesi vardır ve bunlar her 2 yılda bir seçilmektedir.
Bilgi almak için lütfen ziyaret ediniz: Türkiye’deki elçilik ve konsolosluklar /turkiye/turkiyedeki-elcilik-ve-konsolosluklar
Bilgi almak için lütfen ziyaret ediniz: Türkiye elçilik ve konsoloslukları /turkiye/turkiye-konsolosluk-ve-elcilikleri

(Toplam 325 defa izlendi, bugün 15 kere görüldü)