Çoklu veya çifte vatandaşlık

Çoklu veya çifte vatandaşlık mümkün müdür?
Evet Mümkündür

5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu’nun 44. Maddesinde Çoklu Vatandaşlık şu şekilde düzenlenmiştir : “Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin, bu durumlarına ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak inceleme sonucunda kayden aynı kişiler olduklarının tespiti halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama yapılır.”

Çoklu vatandaşlık durumunda Nüfus Müdürlüğü’ne bildirim yapılması gerekmektedir. Bu bildirim sonucunda başka bir devletin vatandaşlığını kazanan kişilerin nüfus aile kütüklerine sahip oldukları çok vatandaşlığı ilişkin açıklama yapılmaktadır. Çok vatandaşlığa sahip olduğu halde bu yolda bildirimde bulunmayan Türk vatandaşlarının diğer devlet vatandaşlığı ile yapmış oldukları nüfus olayları, nüfus kayıtlarına işlenmemektedir. İlgili mevzuata ve nüfus müdürlüklerinden aldığım bilgilere göre yapılması gereken işlemler bilginize sunulmaktadır. Ayrıca Yunanistan vatandaşlığına özel bir durum da bulunmamaktadır.

1. Herhangi bir nedenle bir veya birden fazla yabancı devlet vatandaşlığını kazanan kişilerden ergin olanların kendileri, ergin olmayanların ise veli ya da vasisi yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise dış temsilciliklere yazılı bildirimde bulunur. Dış temsilciliklere çok vatandaşlığa ilişkin form dilekçe ile yapılan bildirim üzerine; kişiye ait form dilekçe ile belgeler, ilgilinin kaydına çok vatandaşlığa ilişkin gerekli açıklamanın yapılması için doğrudan kayıtlı olduğu yerin nüfus müdürlüğüne gönderilir.
Söz konusu bildirim yönetmelikte görüldüğü üzere başvuru ile değil, vatandaşlığı kazanma tarihinden itibaren ve vatandaşlığı kazandığını gösteren belge ile yapılabilecektir.

Başvuru Sırasında Gerekli Belgeler
✔ İlgiliye ait form dilekçe
✔ Nüfus cüzdanı örneği ve nüfus kayıt örneği
✔ Yabancı kimlik belgesinin Türkçe tercümesinin noter tasdikli örneği

Bildirim sırasında, nüfus cüzdanının veya örneğinin ve diğer devlet vatandaşlığının hangi tarihte kazanıldığını gösteren ve kişinin kimlik bilgilerini içeren belgenin ibraz edilmesi zorunludur.

2. Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan ve form dilekçe ile nüfus müdürlüklerine ya da dış temsilciliklere bildirimde bulunan Türk vatandaşlarının çok vatandaşlık işlemleri nüfus müdürlüklerince yürütülür.

3. Bildirim üzerine nüfus müdürlüğünce, ilgili kişilerin nüfus kayıtlarında yer alan adı, soyadı, doğum tarihi ve cinsiyet bilgileri ile sahip oldukları diğer devlet vatandaşlığını gösteren belgelerde yer alan kimlik bilgileri karşılaştırılır.

4. Yapılan karşılaştırma sonucunda kimlik bilgilerinin uyması halinde ilgili veri giriş formu düzenlenir ve nüfus kaydına gerekli açıklama yapılır. Çok vatandaşlığa ait bildirim formuna diğer olaylar kütüğünden numara verilir ve dayanak belgeleri ile birlikte muhafaza edilir.
Çifte vatandaşlık hakkında bilgi almak için ilgili ülke konsolosluklarına başvurunuz: /turkiye/turkiyedeki-elcilik-ve-konsolosluklar/

(Toplam 341 defa izlendi, bugün 2 kere görüldü)