Kazakistan Vizesi

kazak-vize

Kazakistan vize türleri ve kategorileri

Vize türleri şu şekilde:
1) göçmen olmayan vize;
2) göçmen vize;
3) çıkış vizesi.

Göçmen olmayan vize kategorileri:
1) diplomatik vizesi – «А1», «А2», «А3»;
2) hizmet vizesi – «В1», «В2», «В3»;
3) yatırımcı vizesi – «С1», «С2»;
4) iş vizesi – «D1», «D2», «D3», «D4», «D5», «D6», «D7», «D8»;
5) din görevlisi vizesi – «E1», «E2», «E3»;
6) turist vizesi – «F1»;
7) ziyaretçi vizesi – «G1», «G2», «G3», «G4»;
8) tranzit vizesi – «H1».

Göçmen vize kategorileri:
1) kalıcı vizesi – «J1», «J2», «J3»;
2) aileye kavuşma vizesi – «K1», «K2», «K3»;
3) öğrenci vizesi – «L1» и «L2»;
4) çalışma vizesi – «M1», «M2», «M3», «M4», «M5»;
5) insani gerekçeler vizesi – «N1», «N2».

Çıkış vizeleri kategorileri:
«P1», «P2», «P3», «P4», «P5», «P6», «P7», «P8».

Vizenin türü ve kategorisi vize sahibinin Kazakistan Cumhuriyeti ülkesine geliş amacına uygun olmalıdır.

Türkiye Vize Bedeli

60 USD (tek sefer)
90 USD (iki sefer)
100 USD (üç sefer)
200 USD ~ 400 USD (çok sefer)

Kazakistan Cumhuriyeti vizesini almak için sunulacak evraklar listesi
1. Kazakistan Cumhuriyeti’nde sürekli ikamet eden yabancı uyruklu ve uyruksuz kişiler ile Kazakistan Cumhuriyeti’ne özel işleri için veya kalıcı ikamet etmek için gelenler hakkında emniyet dairelerinde verilen vize desteği/rica/ruhsat.

2. Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Sınırından geçmek hakkını tanıyan seyahat belgesi.

3. Kazakistan Cumhuriyeti vize işlemleri Kurallarının 15 No’lu Eki uyarınca düzenlenmiş ve doldurulmuş anket formu (1 nüsha).

Bunu da oku :  Avustralya Vizesi

4. Seyahat belgesindeki resminde başında aynı şapka olması şartı ile, milli veya dini kimliği gereği zorunlu şapka takmaları gereken kişiler hariç, şapkasız, güneş gözlüğü takmadan tam yüz çekilmiş 3,5×4,5 cm ebatlarında siyah-beyaz yada renkli fotoğraf. Fotoğraf belgenin düzenlendiği tarihe yakın dönemde çekilmiş olmalıdır.

5. Konsolosluk harcın yatırıldığına dair makbuz.

6. «D1», «D2» ve «D3» kategorideki vizeler için gönderen/görevlendiren kurumun ilgili kişiye vize verilmesi konulu rica yazısı da ilaveten sunulacaktır.

7. «J1» kategorideki vize için ilaveten aşağıdakiler sunulacaktır:

1) vatanına geri dönenler kontenjanı kapsamına alınması için başvuru dilekçesi-anket formu;

2) nüfus cüzdanında milliyeti hakkında bilgi olmadığı durumlarda, ulusal kimliğini teyit edici belgeler;

3) vatanına geri dönenler kontenjanı kapsamına alınması için başvuru yapan kişinin ailesi hakkında bilgileri teyit edici evraklar;

4) vatanına geri dönenler kontenjanı kapsamına alınması konusunda öncelikli hak sahibi olduğunu teyit edici evraklar (varsa);

5) 664 sayılı ve 30 eylül 2011 tarihli (Kanun Hükmünde Kararnamelerin devlet sicili defterinde 7274 No altında kayıtlı) Kazakistan Cumhuriyeti sağlık Bakanı talimatı ile onaylanan yabancı uyruklu ve uyruksuz kişilerin Kazakistan Cumhuriyeti’ne girişlerini engelleyecek hastalıklar listesi konusu hiç bir hastalığın ne kendisinde, ne de aile mensuplarında bulunduğunu doğrulayan belge;

6) kendisi ve yetişkin aile mensuplarının sabıka kaydı bulunup bulunmadığına dair belge.

8. «J2» kategorideki vize için ilaveten aşağıdakiler sunulacaktır:

1) göç polisi memurlarınca verilmiş dilekçe-anket formunun doldurulmuş hali;

2) davet eden tarafın kendi mülkiyetinde bulundurduğu mekanda söz konusu vize almak için başvuran kişinin kalıcı olarak ikamet kaydın yapılmasına karşı olmadığına dair Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşının ya da Kazakistan Cumhuriyeti’nde sürekli ikamet eden yabancı uyruklu veya uyruksuz kişinin dilekçesi;

Bunu da oku :  Pasaport yenileme işlemi nasıl yapılıyor?

3) davet eden tarafın Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında sürekli ikamet etmekte olduğunu teyit edici belgeler veya işbu maddenin 2). bendi konusu mekanın mülkiyet hakkını teyit edici evrakları;

4) başvuruda bulunan kişinin vatandaşı olduğu veya kalıcı olarak ikamet ettiği ülkedeki yetkili kurumlarınca verilen ve söz konusu kişinin yurtdışında kalıcı ikamet etmek için çıkışına izin verildiğini teyit edici belge;

5) mali durumunu açıklayan ve Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında bulunduğu sürece yeterliliğini teyit edici belge (daha önce Kazakistan Cumhuriyeti veya Kazak Sovyet Sosyalistik Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler ve bunların aile mensupları hariç);

6) 664 sayılı ve 30 eylül 2011 tarihli (Kanun Hükmünde Kararnamelerin devlet sicili defterinde 7274 No altında kayıtlı) Kazakistan Cumhuriyeti sağlık Bakanı talimatı ile onaylanan yabancı uyruklu ve uyruksuz kişilerin Kazakistan Cumhuriyeti’ne girişlerini engelleyecek hastalıklar listesi konusu hiç bir hastalığın ne kendisinde, ne de aile mensuplarında bulunduğunu doğrulayan belge;

7) sabıka kaydı bulunup bulunmadığına dair belge.

Not: yetişkin olmayan çocuklar adına kanunen yetkili kişiler tarafından evraklar doldurulur.

Söz konusu evrakların kopyaları ile başvuruda bulunan kişi ile görüşen Dış İşleri Bakanlığının yurtdışındaki kurumlarında çalışan yetkili görevlinin raporu, evrakların sunulduğu tarihi takip eden 30 takvim günü içinde Kazakistan Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı aracılığıyla incelenmek ve ruhsat verilmek üzere Kazakistan Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı’na ve Kazakistan Cumhuriyeti Milli Güvenlik Komitesi’ne iletilir. Kazakistan Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı aracılığıyla evrakların geldiği tarihi takip eden 3 ay içinde Kazakistan Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı ve Kazakistan Cumhuriyeti Milli Güvenlik Komitesi ruhsatları tanzim edilir.

Bunu da oku :  Bulgaristan Vizesi Nasıl Alınır?

Vize desteğinin düzenlenmesi için davet eden kurum Dışişler Bakanlığına aşağıdaki dokümanları sunmaktadır:
1.Belirlenmiş formdaki mektup-davetiye.
2.Konsolosluk vergi ve hizmetlerinin ödendiğine dair makbuz orijinalleri.
3. Dışişleri Bakanlığına bulunduğu sene içinde ilk defa başvuruda bulanan kurum, aşağıda belirtilen belgelerin bu seneye ait tarih ile noter tasdikli suretleri sunmaktadır:
– Tüzük,
– Vergi kimlik numarası,
– Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığında kayıt olduğuna dair belge,
– vergi borcu olduğuna/olmadığına dair belge orijinali,
– Turist davet etme durumunda, turistik faaliyet için lisan.
4. Kurum adına vekaletname.
5. Belirlenmiş örnekte elektronik ortamda davet edilen kişi bilgileri.
6. «Yatırımcı» kategorisindeki vizenin düzenlenmesi durumunda, Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanlığı yatırımlardan sorumlu Komite dilekçesi.

Mektup-davetiye 3 nüsha şeklinde hazırlanmaktadır: iki nüsha MİD’e verilmektedir, üçüncüsü ise – davet edilen kişilere gönderilmektedir.

Gelen başvuru dilekçeleri 3-5 gün incelenmektedirler ve yurt dışındaki kurumlara vize verilmesi hakkında talimat gönderildikten sonra, MİD vize destek numarasını vermektedir, davet eden kurum bu numarayı Kazakistan vizesinin alınması için Konsoslosluk kurumuna başvurması için yabancı vatandaşa vermek zorundadır.

Kazakistan Türkçe vize başvuru formu için tıklayınız

5/5 - (5 votes)
(Toplam 447 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Related posts

Leave a Comment